En guide för inköp av solcellsmoduler

· Nyheter om Maysun Solar

Efter energikrisen 2022 nämns ordet "solceller" allt oftare. Installationen av solcellssystem har blivit en självklarhet för människor att gå mot en grön och hållbar utveckling. Men vad är egentligen solceller och varför genererar solcellspaneler elektricitet? Kan det verkligen ge mig fördelar? Hur mycket kostar det att investera i solceller och är det värt det? Ska jag välja solpaneler som alla andra? Jag är säker på att du kommer att göra ditt eget val efter att ha läst denna handbok för inköp av solcellsmoduler!
Denna handbok är uppdelad i två delar, detta är den andra delen.

Det finns flera frågor som bör beaktas när du väljer solcellspaneler. Det handlar bland annat om panelernas effekt, de varumärken som nämndes tidigare, inklusive produkter och tjänster, och livslängden, dvs. den faktiska drifttiden för solcellspanelerna. Något annat du måste tänka på är garantin, som vanligtvis täcker flera aspekter, inklusive avkastningen, som vanligtvis garanteras i 25 år.

När du väljer solpaneler är det också viktigt att tänka på att installationen av ett solcellssystem innebär underhåll i ett senare skede. Många frågar till exempel: Behöver solcellspaneler rengöras? Ja, panelerna ska rengöras minst två gånger om året. Rena paneler ger högre energiutbyte.

broken image

Kan solcellspaneler fortfarande producera el på vintern när det snöar? Många europeiska länder har långa vintrar, och snöansamling minskar överföringen av solstrålning. Det är därför mycket viktigt att man är medveten om alla aspekter av den tekniska och senare användningen och underhållet av solcellspaneler när man beslutar sig för att köpa dem.

Platsen där solcellspanelerna installeras är också viktig. I de flesta fall är det husets tak. Den viktigaste frågan här är takets orientering och vinkeln på delar av det.

broken image

En av fördelarna med solceller är deras mångsidighet, eftersom de kan installeras på de flesta tak, oavsett vilken typ av beläggning eller lutningsvinkel som nämndes tidigare. Solcellsanläggningar kan installeras även på platta tak, så länge de är utrustade med solcellsinfästningar. Den optimala lutningsvinkeln för installationen kräver dock en omfattande professionell beräkning och i regel gäller att ju högre breddgrad, desto större lutningsvinkel för solcellspanelerna.

Den viktigaste frågan är fortfarande takets orientering. För europeiska länder anses det bästa taket vara ett söderläge. Det är också värt att tänka på att installera i öst eller väst. En tumregel är att solcellspaneler inte bör installeras i nordlig riktning.

Det är också värt att ta reda på om fastigheten har tillräckligt med solljus innan man bestämmer sig för att installera solceller. Detta kan ibland vara fallet om det finns störningar från närliggande byggnader eller höga träd.

Hur väljer jag kapaciteten för det solcellssystem som ska installeras?

Den vanliga tumregeln är att den installerade kapaciteten i ett hem bör vara sådan att det inte produceras mer energi under ett år än vad som förbrukas årligen. Detta balanserar den del av energin som stannar kvar i nätet enligt rabattsystemet och bidrar också till att undvika överdriven energiproduktion i förhållande till hushållets behov.

Som en riktlinje kan du själv uppskatta den installerade kapaciteten för ett solcellssystem utifrån din årliga energiförbrukning. Det är allmänt accepterat att ett solcellssystem på 1 kW täcker 1 000 kWh elförbrukning per år.

broken image

Vad är återbetalningstiden för solceller?

När vi nu har nått stranden är det dags att besvara den sista tjatande och kanske avgörande frågan. Vad är återbetalningstiden för solceller?

En väl utformad solcellsanläggning betalar sig i genomsnitt på 7-9 år. När ett företag ger ett erbjudande brukar det ge konsumenten en simulerad återbetalningstid. Det är välkänt att priset på solcellsprodukter kommer att fortsätta att sjunka och om elpriserna fortsätter att stiga kommer återbetalningstiden för denna investering att minska till 5-7 år.

Ofta ställda frågor

Vad är kostnaden för 1 kW solceller år 2023?
Kostnaden för systemet beror på olika faktorer. I Europa är kostnaden för ett 1 kW-system vanligtvis omkring 1 200-1 600 euro.

Är det fortfarande lönsamt att installera solceller?
Trots de ständiga förändringarna och ökningen av elpriserna är det fortfarande värt att överväga och framför allt välja solcellsanläggningar. Det är fortfarande lönsamt.

Vilket system ska du välja - nätanslutet, off-grid eller hybrid?
Varje enskilt fall bör bedömas separat. Nätanslutna system är kostnadseffektiva för små solcellsanläggningar. Off-grid-installationer är i första hand avsedda för dem som vill vara helt oberoende utan att ta hänsyn till kostnaderna. Om du vill kombinera de två kan ett hybridsystem vara en bra lösning.

broken image

Efter att ha läst guiden har du upptäckt nästan alla PV-hemligheter. Låter det inte fantastiskt att ha sin egen gröna energi i dessa tider då elen fortsätter att vara dyr?

Om du har några frågor eller vill köpa solpaneler av hög kvalitet, tveka inte att kontakta Maysun Solar.