En vägledning för inköp av solcellsmoduler

· Nyheter om Maysun Solar

Efter energikrisen 2022 nämns ordet "solceller" allt oftare. Installationen av solcellssystem har blivit en självklarhet för människor att gå mot en grön och hållbar utveckling. Men vad är egentligen solceller och varför genererar solcellspaneler elektricitet? Kan det verkligen ge mig fördelar? Hur mycket kostar det att investera i solceller och är det värt det? Ska jag välja solpaneler som alla andra? Jag är säker på att du kommer att göra ditt eget val efter att ha läst denna handbok för inköp av solcellsmoduler!
Denna broschyr är uppdelad i två delar, detta är den första delen.

broken image

För att investera i ett solcellssystem eller i förnybar energi måste vi först förstå vad det är och hur det fungerar.

En solcellspanel har till uppgift att samla in energin från solens strålar och producera elektricitet. Vanliga solcellspaneler tillverkas av kiselbaserade halvledarmaterial, och genom att förbereda PN-övergångar får dessa material en "solcellseffekt" när de utsätts för solljus, vilket genererar likström. Denna likström omvandlas sedan av en enhet som kallas inverter till den typ av växelström som strömmar i ett uttag. En del av detta används omedelbart, medan resten återförs till nätet eller lagras i ett batteri, där det kan användas igen vid en senare tidpunkt.

I korthet är det så här ett solcellssystem fungerar. Solcellspaneler för hemmabruk stödjer alltså processen att generera elektricitet från en outtömlig källa av gratis energi - solstrålning. De som har installerat solcellsanläggningar kan därför producera sin egen gröna el och spara pengar.

Det finns många tillverkare på marknaden som erbjuder olika solcellsprodukter. Det är därför bra att veta vilken typ av solcellspanel man ska välja, hur de skiljer sig åt och vilka fördelar de har. Två typer av paneler brukar nämnas.

broken image

Monokristallina paneler

Den första typen är den monokristallina panelen, som tillverkas av enkristallint kisel. De erbjuder ett fritt flöde av elektroner och har en hög effektivitet. De kännetecknas av sin mörkblå färg och är nästan svarta. Priset är vanligtvis högre än för andra typer av paneler.

Polykristallina paneler

Solcellspaneler av polykristallint kisel är, som namnet antyder, tillverkade av polykristallint kisel, vilket ger dem en intensiv blå färg. Denna typ av panel är något mindre effektiv och i mindre utsträckning billigare. Många är intresserade av den här typen av paneler eftersom de ger en hög avkastning i områden med svagt solljus, vilket är en mycket viktig fördel.

Paneler av amorft kisel

Det finns en tredje typ. Det rör sig om paneler av amorft kisel, även kallade tunnfilmspaneler. Många väljer dem inte på grund av deras låga effektivitet. Om du vill installera ett solcellssystem på en fastighet som utsätts för höga temperaturer bör du överväga denna typ av panel.
Det är värt att påminna om att det också finns solcellspaneler för balkonger. Många människor har installerat dessa tunnfilmspaneler på sina terrasser och staket, vilket gör att balkongen både ser estetiskt tilltalande ut och producerar en del gratis el.

broken image

Detta är en av de vanligaste frågorna som ställs. För det första anges kostnaden för solceller i kWp (kilowatt installerad kapacitet). Därför beror det helt och hållet på storleken på solcellsanläggningen. I Europa är till exempel den initiala investeringen för ett 5 kW nätanslutet solcellssystem som installeras i ett bostadshus på 160 m2 cirka 6 000-8 000 euro (inklusive skatt).

Kostnaden för installationen av systemet beror på: solcellssystemets kapacitet, hemmets behov, typen av paneler, installationsföretagets erfarenhet eller subventionens storlek.

För övrigt är stödet för solcellspaneler något som alla som planerar att installera ett solcellssystem bör ta hänsyn till. Det kommer säkerligen att minska den totala investeringskostnaden. Det lönar sig att fundera över exakt vilka villkor som måste uppfyllas för att vara berättigad till stöd. Du kan fråga din lokala förvaltning om vilken policy som gäller.

broken image

Vi vet nu vilka typer av solcellspaneler som finns tillgängliga. Det är viktigare att komma ihåg att de ska vara av hög kvalitet, av ett bra märke och hålla i 25 år.

Solpaneler av hög kvalitet kan köpas från Maysun Solar. Detta företag har varit framgångsrikt inom solcellsindustrin i över 14 år. Det viktigaste för Maysun är kunderna och deras tillfredsställelse.

Företaget arbetar hårt varje dag för att se till att de produkter som erbjuds är av högsta kvalitet - före, under och efter försäljningen. När du letar efter en tillverkare av solcellsmoduler kan du lita på Maysun Solar.

Kontakta oss idag via WhatsApp för att köpa produkter.