Koldioxidavtryck (CO2) för solpaneler

· Om solcellssystem,Industri nyheter

När vi arbetar för att göra planeten grönare är solens koldioxidavtryck ett hett ämne inom området förnybar energi. Vad är koldioxidavtryck? Koldioxidavtrycket är den mängd koldioxid som produceras under tillverkningsprocessen av solpaneler. Även om solenergi minskar koldioxidutsläppen i tusentals hem varje dag, kan tillverkningen av solpaneler ha en betydande inverkan på miljön.

I den här artikeln kommer solpanelernas koldioxidavtryck och den mängd koldioxid som sparas genom solenergi att jämföras, och fördelarna med att använda solpaneler för att minska koldioxidavtrycket kommer också att diskuteras.

Innehåll:
1.Koldioxidavtryck från solpaneler
2.Hur mycket CO2 reduceras vid användning av solpaneler?
3.Byt till solenergi för att minska koldioxidavtrycket

vad är koldioxidavtryck

Koldioxidavtryck från solpaneler

Solpaneler har ett koldioxidavtryck, även om livscykelutsläppen för solel är cirka 12 gånger lägre än för naturgas och 20 gånger lägre än för kol. Dessutom finns det stora möjligheter att avsevärt minska solpanelernas koldioxidavtryck, till skillnad från förbränning av fossila bränslen.

Vissa hävdar att tillverkningen och byggandet av vind-, sol- och kärnkraft har "dolda" koldioxidavtryck. Dessa koldioxidskulder och tillhörande energiskulder måste "betalas av" för att dessa former av alternativ energi ska vara ekonomiskt genomförbara och miljömässigt fördelaktiga.

Enligt Europeiska kommissionens metod för produktmiljöavtryck genererar de tre största koldioxidutsläppssegmenten i ett solcellskraftverks livscykel mellan 80 % och mer än 95 % av utsläppen, inklusive produktion av kiselmaterial, wafers, batterier, tillverkning av moduler och tillverkning av systembalans (BoS) såsom växelriktare, vilket totalt uppgår till cirka 22 gram koldioxidutsläpp per kilowattimme. Utsläppen från den senare driften av solcellsanläggningen, såsom O&M, är ungefär 5-20 procent av de totala utsläppen.

Många nuvarande kommersiella solpaneler kan ha en tung miljömässig prislapp. Det relativt höga koldioxidavtrycket från kristallina kiselmoduler beror på energiintensiva processer som kiseltillverkning, göttillverkning och skärning av wafers. Som ett resultat av detta har dessa tillverkningsprocesser flyttats från mindre koldioxidintensiva marknader till andra koldioxidrika och billigare länder och regioner.

På samma sätt har fotovoltaiska kraftverk (PV) ett koldioxidavtryck. Ur ett livscykelperspektiv varierar koldioxidavtrycket från tunnfilmsanläggningar från cirka 12 gram per kWh till ett mycket högre intervall för kristallina kiselanläggningar, och under de senaste åren, med processinnovationer och tekniska framsteg, har koldioxidutsläppen från kraftproduktion med kristallint kisel minskat från 33-50 gram per Kwh för tio år sedan till cirka 24 gram per Kwh idag.

Koldioxidavtryck

Hur mycket CO2 minskar när man använder solpaneler?

Många av dessa farliga växthusgaser släpps ut i miljön när fossila bränslen används för att producera el. Men om vi ökar användningen av solenergi och byter ut fossila bränslen mot solenergi kan vi minska dessa utsläpp och göra vår del för att stoppa klimatförändringarna. Enligt NREL kan elproduktion med solpaneler som förväntas hålla i 28 år drastiskt minska utsläppen med mer än 100 ton. Med tiden kan denna minskning av utsläppen av växthusgaser mildra effekterna av den globala uppvärmningen.

Under de första åren som en solpanel används skapas cirka 50 g CO2 per kilowattimme. Koldioxidavtrycket för en solpanel är cirka 20 gånger lägre än för en koleldad elkälla. Så snart du installerar solpaneler i ditt hem kommer ditt koldioxidavtryck därför att minska. För att bli koldioxidneutral och betala av din koldioxidskuld måste du dock ha solpaneler på plats i tre år. Ditt totala koldioxidavtryck kommer då att minska efter tre års användning eftersom systemet kommer att fortsätta att drivas på en koldioxidneutral nivå under resten av sin livslängd.

En försiktig uppskattning är att anta att gaskraftverk, som är de vanligaste och ofta används för att "fylla på" utbudet för att möta efterfrågan vid varje given tidpunkt, ersätts med solenergi. Enligt en nyligen genomförd utvärdering av National Grid PLC släpper dessa stora kommersiella kraftverk för närvarande ut 392 g CO2 per kWh.

Baserat på denna försiktiga uppskattning kan vi alltså konstatera att ett typiskt solcellssystem för hushåll i södra Storbritannien minskar CO2-utsläppen med ungefär 1,2 ton per år bara när det gäller elproduktion.

För att bli en verkligt hållbar energikälla måste solpaneler ta itu med sina eventuella miljömässiga nackdelar. Men med noggrann planering och effektivt genomförande överväger solenergins fördelar vida dess nackdelar.

Solenergi kan bidra till övergången till förnybara energikällor och hjälpa till att bygga en mer hållbar framtid för kommande generationer.

Solpaneler

Byt till solenergi för att minska koldioxidavtrycket

Ett solcellstak på 10 kW minskar normalt koldioxidutsläppen med cirka 4 ton per år. Det motsvarar ungefär att plantera mer än 100 träd per år. Större installationer kan ha en tiofalt större effekt. I själva verket påverkas ekosystemet även av en enda solcellsinstallation i hemmet.

Kanske är det dags för dig att byta till solenergi nu när du är fullt medveten om solenergins koldioxidpåverkan. Den största globala källan till växthusgaser är förbränningen av fossila bränslen, särskilt kol. En del av dina koldioxidavtryck kompenseras omedelbart när du väljer en grön energikälla. Det är därför användningen av solpaneler blir alltmer populär och utbredd idag. Att installera solpaneler är ett utmärkt val för både kostnadsbesparingar och miljöskydd.

koldioxidavtryck för privatpersoner

Solpaneler minskar inte bara de skador som förbränning av fossila bränslen orsakar på miljön, utan de ger också en stadig tillförsel av förnybar energi som kan användas för att driva nästan alla apparater och prylar.

Hushållsapparater, värme- och kylsystem och till och med laddstationer för elbilar kan alla drivas av solpaneler. Solpaneler kan ge energi under många år framöver utan att skada miljön om de installeras och underhålls på rätt sätt.

Det är uppenbart att inköp av solpaneler kan vara en bra strategi för att minska sin koldioxidpåverkan samtidigt som man behåller tillgången till moderna energikällor. Vi kan bidra till att skydda miljön för kommande generationer genom att investera i rena, förnybara energikällor. Om du vill installera energibesparande, miljövänliga, högeffektiva och långlivade solpaneler är Maysun ett bra val!

VenuSun Serien Solceller
Solpaneler med svart ram

Alla bör ta hänsyn till sin individuella miljöpåverkan när de bestämmer hur mycket el de ska använda, och solpaneler är en utmärkt metod för att göra det utan att ge upp moderna bekvämligheter.

Maysun Solar har specialiserat sig på att tillverka högkvalitativa solcellsmoduler sedan 2008. Välj bland vårt breda utbud av solcellspaneler i svart, svart ram, silver och glas som använder halvskuren, MBB, IBC och Shingled-teknik. Dessa paneler erbjuder överlägsen prestanda och snygg design som sömlöst smälter in i alla byggnader. Maysun Solar har framgångsrikt etablerat kontor, lager och långsiktiga relationer med utmärkta installatörer i många länder! Kontakta oss gärna för de senaste modulofferterna eller andra PV-relaterade förfrågningar. Vi är glada att kunna hjälpa dig.

Referens:

Abundance. (2018, May 23). How much Carbon Dioxide do solar panels save? - Abundance Blog. Medium.

Lawrence, B. (2021). Carbon footprint of solar panel manufacturing. Cool Effect.

Morgan, S., & Wade, A. (2016). Carbon footprint of solar panels under microscope.

Solar panels and their effect on the environment -- Environmental protection.

Solar panels have a carbon emissions problem. (n.d.). Michigan Capitol Confidential.

Zimmermann, N. (2021, January 6). How many solar panels do we need to save the climate?

Du kanske också gillar:

Hur kan man minska de negativa effekterna av extrem värme på solcellsväxelriktare?  15 augusti 2023
Faktorer som påverkar solpanelens effektivitet  10 augusti 2023
Solvärme VS solceller (Photovoltaik)  8 augusti 2023