Faktorer som påverkar solpanelens effektivitet

· Industri nyheter,Om solcellssystem

Visste du att effektiviteten hos ett solcellssystem kan påverkas av en mängd olika faktorer? För dina älskade solpanelers skull är det viktigt att förstå dessa faktorer.

Du kommer att läsa:

Vad påverkar solpanelens effektivitet?
Vilka är några sätt att öka solpanelernas effektivitet?

Vilken faktor påverkar solpanelernas effektivitet?

1. Temperatur
Solpanelernas prestanda påverkas i hög grad av temperaturen. Höga temperaturer minskar i allmänhet solpanelernas effektivitet, medan låga temperaturer tenderar att öka deras effektivitet. Effekten varierar dock beroende på den specifika solcellstypen.
Tunnfilmsceller är mindre känsliga för temperaturförändringar jämfört med kristallina kiselceller. En varm dag genererar tunnfilmspaneler mer el jämfört med kristallina kiselsolcellspaneler.
På kalla dagar är det tvärtom. Om du bor i en region med varierande temperaturer kan det vara mer fördelaktigt att välja tunnfilmspaneler. Om du bor i ett varmt klimat kan det vara mer lämpligt att välja kristallina kiselpaneler.
Temperaturen kan i hög grad påverka solpanelernas effektivitet. Därför är det viktigt att välja rätt panel för ditt specifika klimat.

broken image

2. Intensiteten av solljuset
Solens intensitet är en faktor som påverkar solpanelernas effektivitet. Solpanelceller är enheter som omvandlar solljus till elektricitet. Solens intensitet kan påverka effektiviteten hos dessa celler.
PV-celler är mest effektiva när de utsätts för måttligt solljus. Mängden elektricitet som produceras av cellerna minskar när det antingen är för mycket eller för lite solljus.
Solpanelssystem är utrustade med skugganordningar för att hålla cellerna inom det optimala området. Detta görs för att säkerställa deras effektivitet. Dessa anordningar kan avsevärt förbättra solpanelernas effektivitet genom att säkerställa konsekventa nivåer av solljus.

3.Skuggning
Solpanelceller är mest effektiva när de utsätts för direkt solljus. Skuggning som orsakas av träd, byggnader eller andra föremål kan minska mängden solljus som når cellerna. Detta minskar i sin tur mängden producerad elektricitet.
Skuggning kan ibland leda till att cellerna utvecklar hot spots, vilket kan leda till permanenta skador. För att säkerställa att dina solpaneler får rikligt med solljus under hela dagen är det viktigt att noggrant välja deras placering. Om skuggning inte kan undvikas kan specialanpassade solpaneler hjälpa till att minska skuggningens inverkan.

Solpanelceller

4. Klimatförhållanden
Solpanelernas effektivitet påverkas i hög grad av klimatförhållandena. Solpaneler är som mest effektiva när de är placerade vinkelrätt mot solens strålar. Solpaneler är mest effektiva när solen är direkt ovanför, men detta är inte vanligt i de flesta regioner i världen.
Solpanelernas effektivitet påverkas av solens vinkel. När solen står lägre på himlen måste dess ljus passera genom en större del av atmosfären för att nå panelerna. Solpanelernas effektivitet kan minska om en del av solljuset sprids eller absorberas innan det når panelerna.
Moln kan också ha en liknande effekt, även om den inte är lika stark. Solpaneler skuggas delvis av träd, vilket minskar mängden solljus som de tar emot. Men skuggan hjälper också till att kyla panelerna, vilket gör dem mer effektiva.

5. Solpanelernas användningstid
Effektiviteten hos en PV-cell påverkas av solpanelens livslängd. Solpaneler består av halvledarmaterial. Med tiden försämras dock dessa material och deras förmåga att omvandla solljus till elektricitet minskar.
Solpaneler kan bli smutsiga och täckta av skräp, vilket gör det svårare för ljuset att nå cellerna och minskar deras effektivitet. För att säkerställa optimal prestanda är det viktigt att regelbundet rengöra och underhålla solpanelerna.
När du bestämmer dig för att byta ut solpaneler är det viktigt att tänka på att de vanligtvis levereras med en 20-25 års garanti. Med rätt skötsel och underhåll kan solpaneler fortsätta att generera ren och förnybar energi under lång tid.

Vilka är några sätt att öka solpanelernas effektivitet?

1. Välj högeffektiva solpaneler.
Solpaneler består av fotovoltaiska celler. Dessa celler ansvarar för att omvandla solljus till elektricitet som kan användas. Solpaneler är verkligen bra, men det är viktigt att notera att de inte kan omvandla all solenergi de tar emot till elektricitet.
Effektiviteten hos en panel är den procentandel energi som omvandlas till elektricitet av solcellerna, av den totala energin som når panelen.
Under de senaste fem åren har solcellstekniken gjort betydande framsteg. Den genomsnittliga effektiviteten för solceller har förbättrats från ca 15 % till 20 %. Alla solpaneler är inte likadana. En modells effektivitet och pris beror på dess material och konstruktion.
Om du vill ha bästa resultat är det viktigt att köpa en mer effektiv kommersiell solpanel, även om den kan ha en högre initialkostnad.
Maysuns senaste IBC PV-paneler, celltekniken är mer avancerad än PERC- och TopCon-tekniken. IBC-celler har en kortslutningsströmdensitet på 5-8%, och den maximala effektiviteten för IBC-solpaneler är upp till 23,2%, vilket är högre än andra solpaneler.

IBC Serien

2.Avstå från att installera solpaneler i områden som får skugga.
Om bara en solcell skuggas kan det påverka energiproduktionen för de omgivande cellerna. Anledningen till detta är att skuggan fungerar som ett motstånd.
Skugga från höga träd och byggnader är ett vanligt problem som påverkar solpanelernas prestanda. Under planeringsprocessen är det viktigt att ta sig tid att analysera platsen och se till att skuggning inte kommer att utgöra ett problem.
Se till att undvika att installera paneler på platser som skuggas av träd eller byggnader.
Lämplig placeringsvinkel för solcellspaneler är 45 grader, rakt söderut.
Om skuggning är oundviklig kan du välja att använda solpaneler med MOS-bypass-switchar. Maysun Solars helsvarta Venusun-solpaneler är utrustade med MOS (MOS bypass switches), som är mer effektiva vid energiomvandling. Deras design och funktioner minimerar effektförlusten även i komplexa skuggscenarier.

3.Sök hjälp från professionella experter för att installera solpaneler.
Solpaneler måste installeras korrekt för att få bästa möjliga solexponering och generera maximal effekt.
Vid installation av paneler är det viktigt att ta hänsyn till orientering och vinkel som nyckelfaktorer. För att maximera solexponeringen rekommenderas att solpanelerna placeras i en vinkel på mellan 18 och 36 grader. För att optimera prestandan hos dina solpaneler på norra halvklotet rekommenderas att du placerar dem i söderläge. Om du befinner dig på södra halvklotet bör du vända dem mot norr.
Solpanelernas effektivitet påverkas av temperaturnivåerna. När temperaturen stiger blir panelerna mindre effektiva. Det är viktigt att se till att det finns tillräckligt med utrymme mellan solpanelerna och taket under installationen för att säkerställa ett enkelt luftflöde så att överhettning inte inträffar.
Om du inte är bekant med denna information kan det vara bra att söka hjälp från experter när du installerar solpaneler. Detta kommer att hjälpa dig att maximera deras fördelar.
 
4.Regelbunden rengöring av solpaneler.
Regelbunden rengöring hjälper till att säkerställa att solpanelerna fungerar optimalt och producerar maximal mängd ström.
Särskilt på platser med kraftiga föroreningar och täta skogar, eller i kuperade områden och dammiga platser, där det finns många blandade föroreningar, är det viktigt att göra regelbunden rengöring av dina solpaneler.
Den bästa tiden att rengöra solpanelerna är på våren, helst under svala morgnar eller kvällar. Kan torkas torrt med en skrapa eller sämskskinn, precis som när man torkar glas eller tvättar bilen. Tvål kan också användas, men var försiktig så att den inte är starkare eller hårdare än diskmedel.

4.Regelbunden rengöring av solpaneler.

Maysun Solar har fokuserat på att skapa förstklassiga panelmoduler sedan 2008. Vi använder halvskuren, MBB, IBC och Shingled-teknik i en mängd olika solpaneler, inklusive de som är helsvarta, svart ram, silver och glas-till-glas. Dessa solpaneler ger enastående prestanda och ett elegant utseende som passar in i alla typer av arkitektur. Maysun Solar har effektivt skapat lager och kontor i många länder och har utvecklat varaktiga kontakter med de bästa installatörerna! Kontakta oss om du har några frågor om solceller eller vill ha de senaste modulofferterna. Vi hjälper dig gärna.

Pristrender för solpaneler som du inte visste  1 augusti 2023
Vet du vikten av rengöring av solpaneler?  21 juli 2023
IBC-teknik vs PERC-teknik vs TOPCon-teknik  27 juli 2023