Förstå hur solpaneler påverkas av hårt väder

· Om solcellssystem

Användningen av solpaneler för att producera förnybar energi har ökat i popularitet under de senaste åren. Solenergi används för att generera elektricitet, vilket minskar koldioxidutsläppen och kostnaderna. Men extremt väder kan också ha en inverkan på solpaneler. I det här avsnittet går jag igenom hur olika klimat kan påverka solpaneler och vad man kan göra för att lindra skadorna.

1. Kraftigt regn påverkar solpaneler

1. Kraftigt regn påverkar solpaneler

Även om lätt regn normalt inte utgör ett stort hot mot solpaneler, kan kraftiga skyfall under en längre tidsperiod minska produktionen. Smuts och skräp kan samlas på panelens yta under torra årstider, vilket minskar dess effektivitet. En del smuts kan tas bort av regn, men för mycket vatten på panelens yta kan minska dess effektivitet när det gäller att generera energi från solljus. Optimal prestanda kan bibehållas även under regnperioden med professionell rengöring och underhåll.

2. Snö och is kan påverka solpaneler.

2. Snö och is kan påverka solpaneler.

Solpanelernas effekt minskas avsevärt av snö och is, särskilt i regioner med stränga vintrar. Panelernas effektivitet minskar när djupt snöfall skymmer solen. Solpaneler kan skadas och gå sönder på grund av snöns tyngd på panelerna och deras monteringsinfrastruktur. Lyckligtvis kan de flesta solpaneler ställas i en lutning som gör att snön rullar av, och om tillräckligt många system lutas kan snöansamlingar också undvikas. Problemet kan åtgärdas genom att försiktigt rensa panelerna från snö med hjälp av en kratta och borste för snöröjning, och se till att inte repa ytan.

Som en professionell tillverkare av solpaneler lanserar Maysun Solar solpaneler i Twisun X-serien, som har förstärkning på baksidan av panelen, och dess effekt täcker 390W-410W, vilket är det bästa valet för snöiga områden!

3. Påverkan av hög temperatur och värmebölja på solpaneler

3. Påverkan av hög temperatur och värmebölja på solpaneler

Solpaneler fungerar mer effektivt vid lägre temperaturer, och vid lägre temperaturer kan de generera mer spänning och därmed mer effekt. Deras prestanda kan därför försämras under värmeböljor och extrema temperaturer. Höga temperaturer kan minska energiproduktionens effektivitet och påskynda solpanelernas åldringsprocess. Solpaneler som är utrustade med den senaste tekniken tål dock höga temperaturer och testas noggrant för att säkerställa deras hållbarhet. Dessutom hjälper korrekt ventilation och installation solpanelerna att avleda värme och förhindra skador som orsakas av höga driftstemperaturer.

Solpaneler med IBC-teknik har överlägsna lågtemperaturkoefficienter när de testas. Eftersom den bakre kontakten skyddar solcellerna från fukt och värme kan IBC-solpaneler arbeta mer effektivt i varma klimat och har en lägsta temperaturkoefficient på -0,29%/°C vid optimal effekt. Den låga temperaturkoefficienten för PERC-solpaneler är dock -0,34/0,35%/°C.

(NOTIVERA: Temperaturkoefficienten är ett mått som behövs för att räkna ut hur mycket energi en solpanel förlorar. Dess värde ligger vanligtvis mellan -0,29% och -0,5%/°C. Detta innebär att modulens effekt sjunker med 2,9 % till 5 % för varje 10 °C temperaturökning.)

4. Effekten av hagel på solpaneler

4. Effekten av hagel på solpaneler

En av de mest skadliga saker som kan h¦nda med solpaneler ¦r hagel. Panelens glasyta ¦r k¦nslig f￶r fysiska skador fr¥n hagel av varierande storlek och slagkraft, vilket kan intr¦ffa. Solpanelsindustrin har gjort betydande tekniska framsteg under de senaste ¥ren, vilket har lett till att moderna solpaneler tillverkas med h¦rdat glas och andra specifika skyddande bel¦ggningar som g￶r dem mer motst¥ndskraftiga mot de skadliga effekterna av hagel. Vissa solpaneler ¦r till och med utformade f￶r att ￶verleva hagel av en viss storlek och hastighet, vilket ger kunder i regioner d¦r hagel ¦r vanligt f￶rekommande den sinnesro de beh￶ver f￶r att anv¦nda panelerna.

5. Motstånd mot kraftiga vindar och orkaner

5. Motstånd mot kraftiga vindar och orkaner

Solpanelernas h¥llbarhet testas av olyckor som orkaner och kraftiga vindar. Panelerna kan bl¥sa av taket eller monteringsstrukturen vid kraftiga vindar om de inte ¦r ordentligt fastsatta. De flesta tillverkare tillverkar solpaneler som klarar vindar p¥ upp till 140 miles per timme, vilket ¦r mycket h￶gre ¦n det typiska intervallet p¥ 40 till 112 miles per timme f￶r tornador. Monteringssystemet ¦r ocks¥ byggt f￶r att h¥lla i s¥dana extrema klimat. Det b¦sta s¦ttet att ta reda p¥ vad som beh￶ver ¥tg¦rdas innan en storm sl¥r till ¦r att l¥ta utf￶ra regelbundna inspektioner och underh¥ll.

ᅣven om d¥ligt v¦der kan inneb¦ra utmaningar f￶r solpaneler, ¦r de fortfarande en p¥litlig och h¥llbar energil￶sning f￶r otaliga hem och f￶retag runt om i v¦rlden. Regelbundna inspektioner, underh¥ll och tillf¦llig reng￶ring ¦r avg￶rande f￶r att s¦kerst¦lla optimal prestanda och livsl¦ngd f￶r ditt solpanelssystem, oavsett v¦derf￶rh¥llanden, och kan minimera effekterna av d¥ligt v¦der s¥ att solpanelerna kan forts¦tta att leverera ren energi i ¥rtionden.

N¦r du v¦ljer solpaneler ¦r det viktigt att v¦lja v¦lrenommerade tillverkare och installat￶rer som f￶rst¥r de lokala v¦derf￶rh¥llandena och kan anpassa installationerna f￶r att m￶ta de utmaningar som klimatet inneb¦r.Maysun Solar har framg¥ngsrikt etablerat kontor, lager och l¥ngsiktiga relationer med utm¦rkta installat￶rer i m¥nga l¦nder! F￶r de senaste offerterna p¥ solpaneler eller n¥gon annan PV-relaterad f￶rfr¥gan ¦r du v¦lkommen att kontakta oss.

Maysun Solars solpaneler installerade på en carport på Sardinien, Italien, klicka på bilden för mer information.
De senaste subventionspolicyerna för solceller (PV) i europeiska länder augusti 2, 2023
Pristrender för solpaneler som du inte visste augusti 1, 2023
Vet du vikten av rengöring av solpaneler? juli 21, 2023