Flexibla och styva solpaneler: Du behöver veta

· Om solcellssystem,Industri nyheter

Vad är flexibla solpaneler?

I takt med att solenergi blir allt populärare använder allt fler flexibla solpaneler i stället för de traditionella stela panelerna.

Flexibla eller böjbara solpaneler är en extremt enkel metod för att generera solenergi. Flexibla solpaneler är bara en tum tjocka och väger bara sex kilo. Mycket effektiva flexibla solpaneler kan vanligtvis böjas till cirka 30 grader, vilket gör att de kan monteras på en båt, husbil, skåpbil eller släpvagn.

Installationen av flexibla solpaneler är mycket enkel, eftersom de flesta system helt enkelt limmas eller tejpas mot en yta med hjälp av det medföljande limmet. Systemets bekvämlighet är dock en nackdel, eftersom bristen på utrymme mellan de flexibla panelerna och taket kan generera överskottsvärme som påverkar cellerna, skadar panelerna och förkortar deras livslängd.

flexibla solpaneler

Vilka är fördelarna med flexibla solpaneler?

1. Vikt: Flexibla solpaneler väger ca 20 % mindre än styva paneler. Det innebär att flexibla paneler kan fästas på strukturer som inte klarar vikten hos stela paneler.
På grund av den låga vikten kan flera flexibla solpaneler installeras på biltaket, vilket kan förbättra bilens energieffektivitet.

2. Prestanda och effektivitet: Tidigare var flexibla solpaneler betydligt mindre effektiva än styva paneler. Idag kan du köpa flexibla solpaneler som är lika effektiva som styva solpaneler.
18% till 22% är den ideala effektivitetsnivån. Denna effektivitetsnivå indikerar att solpaneler under idealiska förhållanden kommer att omvandla samma procentandel solljus som erhålls i detta intervall till elektricitet.

3. Flexibilitet: Beroende på modell kan flexibla solpaneler böjas upp till 50 grader. Det är enkelt att installera flexibla solpaneler eftersom de är lätta och böjbara.
Det är till stor hjälp att du inte behöver installera en tung ram och därför inte orsakar skador under installationen.

Flexibla solpaneler är alltså en billig och lättinstallerad källa till solenergi på distans. Om du regelbundet reser på helgerna, oavsett om det är en båt, skåpbil eller husvagn. Flexibla solpaneler är enkla och lätta att installera och kommer att uppskattas av alla som reser på helgerna.

styva solpaneler

Vad är styva solpaneler?

De flesta tänker på "traditionella" solpaneler som styva solpaneler. De flesta konventionella solpaneler använder fotovoltaiska system (PV), som består av polykristallina eller monokristallina solceller som omvandlar solenergi till elektricitet. För att skydda solcellerna från repor och väderförändringar består traditionella solpaneler vanligtvis av en aluminiumram och ett glashölje.

De flesta solpaneler monteras på en fast plats, men det finns även bärbara "resväskor". Eftersom vissa hus- och husbilsägare är ovilliga att borra de nödvändiga hålen i sina tak, kräver permanenta installationer stativsystem. Permanenta solpanelssystem kräver mer tid och pengar än flexibla solpanelssystem, men styva solpaneler har vanligtvis en längre livslängd och mer energiproduktion.

 styva solpaneler

Vilka är fördelarna med styva solpaneler?

1.Kostnad: Kostnaden för styva solpaneler är för närvarande relativt låg, deras användningstid är lång och deras LCOE-energikostnader är låga.

En typisk utjämnad elkostnad för ett solcellssystem skulle se ut så här:
Initial kapitalkostnad: 65 000 USD
Skattelättnad: 12 000 USD
DRIFT OCH UNDERHÅLL: 6 000 USD
Total kostnad: 59 000 USD
Genomsnittlig årlig elproduktion: 62 500 kWh
Garantiperiod för PV-utrustning: 30 år
Total elproduktion: 1 875 000 kWh
LCOE: 59 000 USD / 1 875 000 = 0,03147 USD/kWh

Solcellssystemets lönsamhet beror på det pris till vilket elen säljs. Så länge elpriset är högre än 0,03147 USD/kWh kommer projektet att vara lönsamt under de kommande 30 åren.

2. Livslängd: Den största nackdelen med flexibla solpaneler är deras korta livslängd.
Styva solpaneler för hemmabaserade solsystem är mycket starka och har 25 till 30 års garanti.

Å andra sidan har flexibla solpaneler vanligtvis en garanti på ett till tre år. Den korta garantin innebär inte att produkten håller längre. Flexibla solpaneler är mer utsatta för slitage än fasta solpaneler.

3.Hållbarhet. Fasta paneler kräver professionell installation. De är dock en mycket mer hållbar produkt. Om ditt område är utsatt för naturkatastrofer som stormar små hagelstormar och snöstormar, behöver du inte oroa dig för mycket för att de ska få mycket skada.

Om du planerar att generera och använda solenergi på daglig basis är därför styva solpaneler vanligtvis ett bättre val än flexibla solpaneler. Även om den initiala kostnaden kan vara högre, gör livslängden och effektiviteten hos ett styvt solpanelsystem traditionella solpaneler till det smartare valet.

rigid VS flexible solar panels

Maysun har länge varit känt för att tillhandahålla de mest tekniskt avancerade och kostnadseffektiva styva solpanelerna. Meisheng solpaneler har framgångsrikt kommit in på marknaderna i olika europeiska länder och injicerar mer kraft och vitalitet i energiomvandlingen. Denna viktiga utveckling markerar Maysuns tillhandahållande av effektiva och pålitliga solprodukter till europeiska länder.

Detta projekt är beläget i ett stort lager i Estland, klicka på knappen för att se mer.

broken image

Detta projekt är beläget på ett hustak i Belgien, klicka på knappen för att se mer.

broken image

Maysuns solpaneler har olika specifikationer och storlekar för att möta behoven hos olika kunder. Oavsett om det gäller heminstallationer eller industriella applikationer, erbjuder Maysun mycket anpassade lösningar för att säkerställa att kunderna kan maximera användningen av solresurser och uppnå betydande besparingar i energiförbrukningen.

Referens:

Admin, S. and Admin, S. (2020) 'Flexible Solar Panels vs Rigid Solar Panels: Which Ones Better?

Wilson, C. (2022) Everything you should know about flexible solar panels when caravanning.

Batteries, B.B. (2023) 'The Pros and Cons of Flexible Solar Panels vs. Rigid,' Battle Born Batteries

Staff, L. of L.U. (2023) How to choose flexible solar panels.

Cummings, S. (2023) 'Flexible Solar Panels vs Rigid: Pros, Cons & Differences,' House Grail

Staff, L. of L.U. (2023a) Flexible vs Rigid Solar Panels: Which is Better for You?

Du kanske också gillar:
 

Industrins tungviktare – Framtiden för IBC solpaneler  20 september 2023
Grön livsstil: Framtiden för lagringssystem för solenergi i hemmet  14 september 2023
Mikrosprickor i solpaneler: Vad du måste vara medveten om 13 september 2023