Grön livsstil: Framtiden för lagringssystem för solenergi i hemmet

· Om solcellssystem,Industri nyheter

Du kommer att läsa:

  • Vad är ett energilagringssystem för hemmet?
  • Inom vilka områden kan energilagringssystem för hemmabruk användas?
  • Vilka är systemtyperna och egenskaperna för hemsol + energilagring?
  • Hur integrerar man ett batterilagringssystem för hemmet?
  • Vilka är fördelarna med lagringssystem för solenergi i hemmet?

Vad är ett energilagringssystem för hemmabruk?

Ett energilagringssystem för hemmabruk är en ny typ av hybridsystem som kombinerar ett batteri, en hybridväxelriktare och solcellspaneler med ett litiumbatteri för att lagra ström ovanpå ett traditionellt nätanslutet solcellssystem.

Det används för att lagra förnybara energikällor som sol- och vindenergi. Det kan lagra den el som erhålls genom solcells- och vindkraftsproduktion etc. och frigöra den för hushållsbruk när det behövs.

Vad är ett energilagringssystem för hemmabruk?

Inom vilka områden kan energilagringssystem för hemmabruk användas?

1. Solcellsbaserat kraftgenereringssystem för hemmet: Energilagringssystem för hemmabruk kan användas tillsammans med solcellssystem för hemmabruk för att lagra den el som genereras av solenergi under dagen och använda den på natten eller i mörkret.

2. System för generering av vindkraft: PV-energilagringssystem för hemmabruk kan användas tillsammans med ett system för vindkraftsproduktion för att lagra den el som erhålls genom vindkraftsproduktion för hemmabruk.

3. Reservkraft för nödsituationer: PV-energilagringssystem för hemmet kan användas som en reservkraftkälla för hemmet, vilket ger nödvändigt kraftstöd i händelse av ett nätfel eller strömavbrott.


Vilka är systemtyperna och egenskaperna för solenergi i hemmet + energilagring?

1. Hybrid PV + energilagringssystem för hushåll

Hybrid PV + energilagringssystem består i allmänhet av PV-moduler, Li-ion-batterier, hybridomvandlare, smart mätare, CT, nät, nätanslutna laster och off-grid laster. Systemet kan realisera PV-laddning av batteriet direkt genom DC-DC-omvandling, och kan också realisera dubbelriktad DC-AC-omvandling för laddning och urladdning av batteriet.

2. Kopplat PV-system för hemmet + energilagringssystem

Kopplat PV + energilagringssystem, även känt som AC retrofit PV + energilagringssystem, systemet består i allmänhet av PV-moduler, nätansluten växelriktare, litiumbatterier, AC-kopplad lagringsväxelriktare, smart mätare, CT, nät, nätanslutna belastningar och off-grid belastningar. Detta system kan realisera att efter att solcellerna omvandlats till växelström av den nätanslutna växelriktaren, kommer överskottsenergin att omvandlas till likström och lagras i batteriet av den AC-kopplade energilagringsväxelriktaren.

3. System med solceller och energilagring för hushåll utanför elnätet

PV + energilagringssystem för hushåll utanför elnätet består i allmänhet av PV-moduler, litiumbatterier, växelriktare för energilagring utanför elnätet, laster och dieselgeneratorer. Systemet kan realisera PV-laddning direkt till batteriet genom DC-DC-omvandling, och kan också realisera dubbelriktad DC-AC-omvandling för batteriladdning och urladdning.

4. Energihanteringssystem för lagring av solcellsenergi

Energihanteringssystem för lagring av solcellsenergi, systemet består i allmänhet av solcellsmoduler, nätanslutna växelriktare, litiumbatterier, växelriktare för AC-kopplad energilagring, smarta mätare, CT, nät och styrsystem. Styrsystemet kan ta emot och svara på externa kommandon, svara på systemets efterfrågan på el, acceptera systemets realtidsstyrning och schemaläggning, och kan delta i den optimala driften av elnätet, vilket gör användningen av el mer effektiv och ekonomisk.

Hur man integrerar ett lagringssystem för solenergi i hemmet?

1. Batterityp: att välja rätt batterityp är det första steget i konfigurationen. De mest använda batterityperna på marknaden idag inkluderar blybatterier, litiumjonbatterier och natriumjonbatterier. Litiumjonbatterier anses vanligtvis vara det vanligaste och mest effektiva valet eftersom de har högre energitäthet, lång livslängd och högre laddnings-/urladdningseffektivitet.

2. Batterikapacitet: Den erforderliga batterikapaciteten bestäms utifrån hushållets elförbrukning och förväntade Peak Shaving-behov. Ju större kapacitet, desto mer el kan vanligtvis lagras för hemmabruk, men det kommer också att öka kostnaden.

3. Parallell- och seriekopplingar: Flera batterier kan anslutas parallellt eller i serie efter behov. Parallellkoppling kan öka systemets lagringskapacitet, medan seriekoppling kan öka systemets spänning.

4. Växelriktare och laddningsregulatorer: Se till att välja växelriktare och laddningsregulatorer som är kompatibla med den valda batteritypen. Växelriktaren omvandlar batteriets likström till växelström för hemmabruk, medan laddningsregulatorn hanterar batteriets laddnings- och urladdningsprocess för att säkerställa batteriets säkerhet och prestanda.

5. Solpanel: Anslut solpanelen till batterisystemet för att ladda batteriet via solenergi.

6. Systemövervakning: Konfigurera ett lämpligt övervakningssystem som kan övervaka och registrera batteriets laddnings- och urladdningsstatus och hela systemets prestanda i realtid.

Hur man integrerar ett lagringssystem för solenergi i hemmet?

Vilka är fördelarna med ett lagringssystem för solenergi i hemmet?

1. Förbättra självförsörjningen: Lagringssystem för PV-energi i hemmet kan förbättra familjens självförsörjning och minska beroendet av traditionella energikällor genom att effektivt lagra förnybara energikällor som sol och vind.

2. Minska energikostnaderna: PV-energilagringssystem för hemmet kan lagra solenergi som genereras under dagen och använda den på natten eller i mörkret, vilket minskar beroendet av elnätet och sänker energikostnaderna för familjer.

3. Miljövänligt: lagringssystem för solenergi i hemmet kan främja användningen av förnybar energi och minska förbrukningen av fossil energi, vilket förbättrar miljökvaliteten.

4. Säker och pålitlig: lagringssystem för solenergi i hemmet använder högkvalitativa litiumjonbatterier och andra komponenter, med utmärkt säkerhet och tillförlitlighet.

5. Stark skalbarhet: lagringssystem för solenergi i hemmet kan utökas eller uppgraderas enligt familjens faktiska effektbehov, vilket realiserar flexibel systemjustering.

6. Bekväm drift: lagringssystemet för solenergi i hemmet har ett vänligt gränssnitt mellan människa och maskin och intelligent kontrollfunktion, som kan realisera fjärrövervakning och kontroll, och enkel och bekväm drift.

Vilka är fördelarna med ett lagringssystem för solenergi i hemmet?

Maysun Solar har ett brett utbud av solpaneler med shingel, halvskärning och svart ram, helsvart, silverram att välja mellan, som har utmärkt prestanda och snygg design för att smälta in perfekt i alla byggnader. Maysun Solar har framgångsrikt etablerat kontor, lager och långsiktiga relationer med utmärkta installatörer i många länder! Vi kommer att installera de mest praktiska solpanelerna för dig och ta hand om din framtida rengöring och underhåll. Kontakta oss gärna för en aktuell offert på moduler eller andra solcellsrelaterade frågor.

Referens:

OFweek (2023) How to configure energy storage batteries in household energy storage systems? https://chuneng.ofweek.com/news/2023-08/ART-180225-8120-30605404.html
OFweek (2023)What are the uses of household energy storage systems? What are the characteristics and applications of household energy storage systems?
https://chuneng.ofweek.com/news/2023-04/ART-180226-11000-30592680.html
OFweek(2023)What are the uses of household energy storage systems, and what are their characteristics and applications?
https://chuneng.ofweek.com/news/2023-04/ART-180226-11000-30592806.html
OFweek (2023)Introduction to the types and characteristics of common household energy storage systems
https://chuneng.ofweek.com/news/2023-03/ART-180226-11000-30590435.html

Fotovoltaisk silverpasta: Ett nyckelmaterial för solcellsindustrin
Senaste uppdateringarna av solenergiindustrin (PV) i Europa
Solenergi vs. kärnkraft - vilken bör vi välja?