En steg-för-steg-guide för att optimera användningen av balkongsolceller: från val, installation till underhåll

· Om solcellssystem

Med den ständiga förbättringen av människors medvetenhet om miljöskydd och utvecklingen av ny energiteknik, uppmärksammar fler och fler människor på solenergisystem för solenergi.
Detta har varit särskilt tydligt de senaste åren. Balcony Photovoltaic är ett bärbart solcellssystem som omvandlar solljus till elektricitet för att driva hem och små kontor.


När vi installerar och använder solcellsanläggningen på balkongen måste vi känna till några försiktighetsåtgärder. Genom att göra det kan energiutnyttjandeeffekt och säkerhet säkerställas. Genom att känna till dessa försiktighetsåtgärder kan du maximera effektiviteten och potentialen hos din balkong PV. Den här artikeln introducerar några försiktighetsåtgärder för användning av solceller på balkonger.

I den här artikeln kommer du att se:

  • Hur väljer och installerar man balkongens solcellspaneler?
  • Vilka är säkerhetsåtgärderna för solceller på balkonger?
  • Vilken påverkan har objektiva faktorer på solceller på balkonger?

Hur väljer man att installera solcellspaneler på balkongen?

Välj rätt balkong PV för standardiserad installation. Det är viktigt att ta hänsyn till levnadsförhållanden, ekonomiska faktorer och lokala lagar och regler. Endast på detta sätt kan man säkerställa att solcellsmodulerna är lämpliga för din egen balkong och dina egna energibehov. Det är därför du måste hitta rätt leverantör.

broken image

1. Bosättningsortens objektiva inverkan på miljön
Installationsplatsen och installationsområdet för solcellsmodulerna på balkongen bestäms huvudsakligen av den objektiva miljön i bostaden. Valet av plats är mycket viktigt, eftersom effektiviteten hos solcellssystemet på balkongen beror på ljuseffekten. Generellt sett är tak som vetter mot söder eller öst-väst bättre för installation.


Solen ska skina vertikalt på solcellsmodulen. Se till att det inte finns några hinder på balkongen. På så sätt kan solens energi absorberas helt. För att få största möjliga nytta av ditt balkongkraftverk är solcellsmodulernas lutningsvinkel i förhållande till baspunkten avgörande. Vid söderläge rekommenderas en lutning på 30 till 45 grader.

 

Rheinland-Pfalz Consumer Advisory Centre rapporterar att vertikala installationer på balkongräcken leder till minskad produktion. Dessa kan gå upp till 50 %. Här är ett exempel: Medan ett söderläge system med en moduleffekt på 300 watt producerar 292 kWh årlig solenergi när den lutas i 30 grader, producerar den bara 200 kWh när den lutas i 90 grader (dvs vertikalt monterad).

 

Generellt sett kan ett fotovoltaiskt kraftgenereringssystem på kilowattnivå generera cirka fyra kilowattimmar el per år i genomsnitt. Plattning kräver en takyta på 10 kvadratmeter, och lutande läggning kräver cirka 7 kvadratmeter, beroende på lutning. Beroende på strömförbrukningen och tillgängligt utrymme kan användare grovt uppskatta hur mycket solcellsenergisystem de behöver. För närvarande är enfamiljshus som villor, radhus, avlägsna områden och landsbygdsområden mer lämpade för solcellsprojekt.

broken image

2. Personliga ekonomiska faktorer
Även om det personliga distribuerade solcellsprojektet har en stor investering, är det ett långsiktigt och miljövänligt investeringsprojekt. Billigare kostar cirka 600 euro för ett komplett set, och dyrare modeller kan till och med kosta så mycket som 1 200 euro. Experter antar att ett hem kan använda det för att generera cirka 10 till 20 procent av sin el. Hur mycket el som genereras beror dock på systemets orientering och antalet soltimmar per år i området.

Lower Saxony Consumer Advice Center i Niedersachsen hävdar att plug-in solsystem nästan alltid är värt det, beroende på plats och användningsbeteende tar det bara längre tid att amortera anskaffningskostnaderna.


Exempel: En typisk plug-in solcellsmodul mäter cirka 1 x 1,70 meter och har en effekt på cirka 300 watt. Med optimal orientering kan den leverera cirka 200 till 300 kWh per år, vilket gör att två moduler kan leverera dubbelt så mycket effekt.

Med en effekt på 600 watt och ett elpris på 40 cent per kWh kan du spara upp till 240 euro per år. Köpet betalar sig själv på bara några år. Dessa enheter är byggda för att hålla, ofta i 20 år eller mer.

broken image

3. Installationen måste följa lokala lagar och förordningar
När du använder ett solcellssystem för balkong, se till att du följer lokala lagar, förordningar och byggregler. Vissa platser kan ha särskilda krav på installation och användning av solcellsanläggningar. Du bör förstå och följa dessa regler.

Kontrollera alltid lagkraven innan montering på tak- och balkongräcken och ytterväggar. Montering är tekniskt möjlig, men lagkrav måste följas. Till exempel kan installation av mikro solcellssystem på balkonger eller fasader förändra utseendet på byggnader, i hyreslägenheter

s kräver samtycke från hyresvärden och kräver en relativt majoritetsröst i husägargemenskapen.

Även om installationen är relativt enkel i ett enfamiljshus har du större frihet att montera i ditt hem. Men även här måste lokala byggregler iakttas. Om du är osäker på om ditt samhälle har bygg- eller designkoder, fråga den ansvariga byggmyndigheten för mer information.

Hur väljer man att installera solcellspaneler på balkongen?

Solcellsanläggningen på balkongen handlar om generering och överföring av elektrisk energi, så säkerheten måste ägnas stor uppmärksamhet. Sök professionell hjälp under installationen. Detta gör att du kan säkerställa att kablar och kontakter är korrekt installerade. Dessutom bör nödvändiga isoleringsåtgärder vidtas.

Kontakten är tätt förbunden med kabelns inre kopparkärna. Experiment har visat att när kabeln överskrider den temperaturgräns som den kan motstå, deformeras den yttre manteln. Detta kan göra att kabeln lossnar. När löshet uppstår är drag- och vridmotståndet hos kabeln i förhållande till kontaktdonet inte bra, och lösheten gör att kontaktmotståndet hos metallstiften förändras eller en virtuell förbindelse mellan laddade kroppar. Detta ökar risken för brand. Det finns också en ökad risk för kabelbrott, vilket kan resultera i elektriska stötar.

broken image

Användare måste regelbundet kontrollera systemets arbetsstatus. På så sätt säkerställer de att det inte finns några säkerhetsrisker som kortslutningar och läckströmmar. Elsäkerhetsverket har gått ut med en varning om riskerna med instickssolfångare som är vanligt förekommande på balkonger.

Lokal generationsutrustning levererade av misstag ström till ett frånkopplat nätverk under installationen. Detta utsätter elektriker som installerar solceller på balkonger i risk för elektriska stötar. När solcellspaneler används kan strömförbrukningen vara högre än kabelns normala storlek. Detta kan orsaka brand.

Vilken påverkan har objektiva faktorer på solceller på balkonger?
Efter framgångsrik installation av ett solcellssystem för balkong är det viktigt att överväga inverkan av följande faktorer. Detta maximerar kraftgenereringseffektiviteten och fotovoltaisk potential. Det är också nödvändigt att vara beredd på fluktuationer i solcellseffektiviteten.

broken image

Väder:
Vindhastighet har en effekt på solcellsanläggningar. Du kan öka belastningen. Detta orsakar modulens åldrande och prestandaförsämring när luftfuktighet och lufttemperatur ändras. Temperaturen påverkar prestandan hos solcellssystem. Optimal effektivitet ligger vanligtvis över ett visst temperaturintervall. Temperaturer som är för höga eller för låga kommer att minska effektiviteten. Temperaturen stiger på sommaren. Detta kan leda till överhettning av PV-modulerna. Därför bör ventilations- och kylningsåtgärder övervägas.

Solcellssystem på balkonger använder solstrålning för att generera elektricitet. Intensiteten och varaktigheten av solstrålningen beror på plats, årstid och väderförhållanden. Det här är väldigt viktigt. Tillräckligt solljus kommer att öka effektiviteten hos solcellssystem. Molnigt väder minskar effektiviteten.
När man planerar en solcellsanläggning är det viktigt att ta hänsyn till väderförhållandena i området. Detta påverkar passform och stilval.

broken image

Miljöförorening:
Föroreningar påverkar renheten och ljusgenomsläppligheten hos solcellsmoduler, vilket i sin tur påverkar energigenereringseffektiviteten hos solcellssystem. Till exempel, efter långvarig användning kan damm, partiklar och föroreningar byggas upp och bilda en film på ytan av solcellsmoduler.
När genomsläppligheten av solljus minskar absorberas inte ljusenergin helt. Därför kan den inte omvandlas till el. Även skuggning av en liten del av skadliga ämnen kommer att påverka den normala kraftgenereringseffektiviteten för hela solcellspanelen.

Lager av damm och smuts absorberar och lagrar värme från solens strålar. Detta ökar yttemperaturen på solcellsmodulen. Detta resulterar i en lägre effektivitet hos modulen. Därför är det mycket viktigt att rengöra solcellsmoduler regelbundet.

broken image

Design och installationskvalitet:
Planerings- och installationskvaliteten hos ett solcellssystem är avgörande för dess prestanda och livslängd. Om du väljer en solpanel med undermålig kvalitet och billiga material får den en kortare livslängd. Det finns också en högre risk för säkerhetsolyckor vid användning av el.


Konstruktionen ska vara solid och installationen ska vara stadig. Annars kan problem som dålig trådkontakt, kretsfel eller skada uppstå. Detta kan minska solcellssystemets effektivitet.

 

Balkongens solcellsanläggning är en hållbar energianvändningsmetod som kan ge många fördelar för vårt liv. Efter korrekt val och installation måste vi vara uppmärksamma på säkerhetsaspekter, väderförhållanden och regelbundet underhåll under användning. Om

vi följer vissa försiktighetsåtgärder, vi kan bättre utnyttja balkongens solcellsanläggning, vilket bidrar till hushållens elförbrukning och hållbar utveckling.

Maysun Solar har en systematisk och komplett produktionslinjefabrik för fotovoltaiska moduler, som tillverkar en mängd olika hettsäljande solcellspaneler med olika teknologier för att anpassa sig till olika specifika tillämpningsscenarier. Med Maysun Solars Balcony PV-sortiment kan du lita på tillförlitligheten och kvaliteten på våra produkter. Kontakta Maysun Solar nu, låt oss bygga en hållbar framtid tillsammans!

Relaterad läsning

broken image
broken image
broken image