Hur lång är återbetalningstiden för att installera en solcellsanläggning i hemmet?

· Om solcellssystem

Efter energikrisen 2022 har solenergin tagit plats som en ren och grön energikälla. Att installera ett solcellssystem för hushållet är ett effektivt sätt att utnyttja solenergi, men de initiala investeringskostnaderna är tveksamma. Solpaneler kan faktiskt vara en mycket värdefull investering.

broken image

Vad är återbetalningstiden för solceller?

Återbetalningstiden för en solcellsinvestering är den tid det tar för dig att spara lika mycket på din elräkning som du betalar för solcellssystemet. Vi ser det som en kalkylator som kan hjälpa dig att avgöra hur lång tid det tar innan du kan räkna hem din första investering i solenergi.
Du kan beräkna återbetalningstiden för din solcellsanläggning med utgångspunkt i den totala kostnaden för installation av solpaneler, minus eventuella incitament eller subventioner som du får. Dela sedan den återstående kostnaden med det belopp som du sparar på din månatliga elräkning tills du når upp till det belopp som du först spenderade. Exempel.
15 000 euro (kostnad för installation av ett solcellssystem för hushåll) - 5 000 euro (erhållen subvention eller incitament) = 10 000 euro investeringskostnad.
Om vi antar att vi kan spara 1 250 euro per år (solcellssystemet minskar energikostnaderna med cirka 100 euro per månad x 12 månader), så är 10 000 euro investeringskostnad / 1 250 euro årlig energibesparing = 8 års återbetalningstid för solcellsinvesteringen.

broken image

Naturligtvis är denna beräkning bara en uppskattning av hur lång eller kort återbetalningstiden skulle vara om elkostnaderna inte ökade, om solcellssystemet också skulle behöva underhållas och rengöras och om det inte fanns någon möjlighet att ansluta sig till elnätet.
En väl utformad solcellsanläggning betalar sig i genomsnitt på 7-9 år. När ett företag ger ett erbjudande brukar det ge konsumenten en simulerad återbetalningstid.

broken image

Hur du väljer hur du ska använda ditt solcellssystem för hushållet (länkad artikel: nätansluten, off-grid eller hybrid?)

Det finns tre alternativ för att ansluta solceller till elnätet.
1. All egenproduktion (all el som produceras är för eget bruk), total intäkt = lokal tariff X all producerad el + subvention.
2. Egen produktion med överskottsel som går på nätet (egen användning prioriteras, överskottsel säljs till staten), totala intäkter = egenproducerad el X lokalt elpris + el på nätet X försäljningspris + subventioner.
3. All el går på nätet (all producerad el säljs till staten), den totala intäkten = priset på såld el X all producerad el.
Det andra alternativet väljs i allmänhet för hushållens solenergiproduktion, dvs. egenproducerad el för egen konsumtion, där överskottsel går ut på nätet. Du kan installera ett batteri för att lagra elen, eller så kan du använda elen direkt från det nationella elnätet på natten när du inte kan producera den. Du kan också kontrollera om ditt land eller din region har subventioner för solceller, vissa länder har en subvention per kWh eller en engångsbonus, så att du kan beräkna din elkostnad.

broken image

Hur väljer jag ett solcellssystem för mitt hem?

Maysun Solar har gett dig en komplett guide för att köpa ett solcellssystem, som du kan läsa i vår artikel genom att klicka på knappen nedan.

Detta är två kompletta guider för att köpa solpaneler, som säkert kommer att föra dig närmare dina solcellspaneler och undanröja alla tvivel du kan ha!

Om du har några frågor eller vill köpa solpaneler av hög kvalitet, tveka inte att kontakta Maysun Solar.