• Integritetspolicy

  Maysun Solar tar skyddet av personuppgifter på största allvar. I denna dataskyddsförklaring informerar vi dig om vilka uppgifter vi lagrar och hur vi använder dem. Behandling eller Vi vidtar lämpliga säkerhetsåtgärder i enlighet med kraven i lagar och förordningar. Vi kommer att göra vårt bästa för att skydda din personliga information på ett säkert och kontrollerbart sätt.

  Insamling och behandling av dina personuppgifter
  Vi är den enda ägaren till informationen som samlas in på denna webbplats och genom tredje parts registreringsplattformar. Först när du bestämmer dig för att få mer information eller att dela ett problem med oss, antingen genom att fylla i ett kontaktformulär eller skicka ett e-postmeddelande, delar du privat information med oss. Vi garanterar att dina uppgifter inte kommer att användas för något annat kommersiellt syfte.

  Din tillgång till och kontroll över information
  Om du inte längre vill få information från oss i framtiden kan du ringa oss när som helst för att återkalla ditt tillstånd att använda informationen.

  Säkerhet
  Vi vidtar försiktighetsåtgärder för att skydda dina uppgifter. Och dina data är skyddade både online och offline.
  De datorer/servrar vi använder för att lagra personuppgifter förvaras i en säker miljö.

Alla inlägg
×