Vilka konsekvenser har EU:s Net Zero Industry Act för solceller?

· Industri nyheter

Förra veckan införde Europeiska kommissionen Net Zero Industry Act för att öka tillverkningen av ren teknik i EU och se till att EU är väl förberett för övergången till ren energi. Syftet med den här artikeln är att diskutera med läsarna om införandet av detta lagförslag kommer att påverka solcellsindustrin.

Utkast till lagförslag om nettonollindustri antogs

Tillsammans med förslagen till en europeisk lag om nyckelråvaror och reformer av elmarknaden innehåller lagförslaget om netto-nollindustri en tydlig europeisk ram för att minska EU:s beroende av starkt koncentrerad import. Genom att dra lärdomar av den energikris som utlöstes av det coronavirus Covid-19 som svepte över världen och den ryska invasionen av Ukraina, kommer förslaget att bidra till att förbättra motståndskraften hos Europas försörjningskedja för ren energi för att hjälpa EU att uppnå sina mål för övergången till ren energi.

broken image

Den föreslagna lagstiftningen omfattar en rad bränslen och tekniker som är bäst i klassen, t.ex. solceller och solvärme, vindkraft på land och förnybar energi till havs, batterier och lagring, värmepumpar och geotermisk energi, bränsleceller, avskiljning, användning och lagring av koldioxid samt nätteknik. De relevanta tekniker som anges i lagstiftningen kommer att omfattas av strategiskt stöd och ett riktmärke på 40 % för inhemsk produktion.
Efter offentliggörandet av detta förslag anser de flesta att det innebär en ny utmaning för kinesiska solcellsexportörer som använder Europa som sin viktigaste exportmarknad. Under de senaste åren har den europeiska marknaden varit beroende av import av solcellsprodukter från Kina. Om man tittar på siffrorna för 2022 har den europeiska marknadens stora beroende av kinesiska solcellsprodukter snarare ökat än minskat.

broken image

Lägre tillverkningskostnader för solceller?


Enligt propositionen planerar de europeiska länderna att utöka kapitalinvesteringarna i solcellstillverkning, trots de höga totala kostnaderna för arbetskraft, råvaror, energi och miljö, men EU:s regering insisterar på en mycket tydlig inställning. Solcellsindustrin är både en energiindustri i tidigare led och en tillverkningsindustri. Den viktigaste råvaran för solcellsmoduler är kisel, dvs. kvarts sand med hög renhet. Tillverknings- och raffineringsprocessen för kvartsand med hög renhet är dock svår, tekniken är mycket konfidentiell och det råder brist på den. Det finns endast tre företag i världen som har förmågan att självständigt tillverka kvarts sand med hög renhet i bulk. Dessa är Unimin (Sibelco) i USA, TQC i Norge och China Quartz.

broken image

Bristen på kisel för solcellsprodukter har lett till en brist på kvartssand med hög renhet och en ökning av marknadspriset. Genomförandet av Net Zero Act har gett en skjuts åt den europeiska solcellstillverkningen, och förändringar på efterfrågesidan kommer att skapa en viss risk för det framtida priset på kisel.
Den senaste kalcogenidtekniken för den tredje typen av celler är visserligen billigare än kiselceller när det gäller råmaterial och kostnad, men när det gäller antalet patentansökningar är Japan, Förenta staterna, Kina, Sydkorea och Tyskland bland de fem främsta i världen. Dessutom är Oxford PV i Storbritannien ledande inom teknisk utveckling och kommersialisering. Kina är den främsta producenten av kalcium-titanoxidceller. EU har därför ingen betydande teknisk och kostnadsmässig fördel på detta område.

broken image

(Om du vill veta mer om kalcogenid kan du följa eller prenumerera på Maysun Solars konto/kanal för fler intressanta artiklar och videor).

Marknaden förändras, den kinesiska tillverkningsfördelen är inte längre aktuell?

Det nuvarande tillverkningsmönstret för solcellsindustrin, där Kinas marknadsandelar är en hård stridsledare. Enligt statistiken kommer Kinas totala export av kiselskivor, celler, moduler och andra produkter år 2022 att överstiga tre på varandra följande "tiotals miljarder" dollar och nå 51,25 miljarder dollar, vilket är en ökning med mer än 80 % jämfört med 28,4 miljarder dollar år 2021. Huvudsyftet med lagförslaget är att bli av med det stora importberoendet för vissa rena industrier och att stärka EU:s tillverkningskapacitet för ren energi. Detta kommer att ha en viss inverkan på exporten från den kinesiska solcellsindustrin, men denna inverkan är fördröjd och det kommer fortfarande att ta tid innan den kommer ut. Här beräknas tidsperioden konservativt till några år senare. Samtidigt är det ett eko av EU:s REPowerEU-plan för att nå en kumulativ installerad solcellskapacitet på 600 GW till 2030.

broken image

Det är värt att notera att riktmärket 40 % produktion inte är mer exakt än det specifika GW-målet, och att det föreslagna lagförslaget också saknar specifika åtgärder, eftersom EU fortsätter att förlita sig på koncentrerad import inom sektorn för solcellsmoduler, där Kina förblir den största leverantören av solcellsmoduler till EU. Sammanfattningsvis kan man säga att marknadsmönstret för solcellstillverkning inte kommer att förändras särskilt mycket på kort till medellång sikt. Kostnadsfördelen för den kinesiska tillverkningen är fortfarande stark och våra vänner i Europa kan fortfarande arbeta stabilt med kinesiska tillverkare.

Som tillverkare av solcellsmoduler med 15 års erfarenhet i branschen har Maysun Solar kontor och lager i många länder och har etablerat långsiktiga relationer med många utmärkta installatörer. Kontakta oss gärna för att få de senaste moduloffren eller för att ställa PV-relaterade frågor.