Varför är effektiviteten i mitt solcellssystem inte så hög som säljaren säger att den borde vara?

Det finns många faktorer att ta hänsyn till, bland annat temperatur, damm och föroreningar, skuggning, modulernas orientering och lutningsvinkel, växelriktarens effektivitet, kabelförluster m.m. Maysun Solar har dock sammanställt en lista över de viktigaste faktorerna för att minimera effektförlusterna.

broken image

Modulens orientering och lutningsvinkel


Det finns en optimal orientering och lutningsvinkel för installation av moduler. Orienteringen baseras på regeln att det norra halvklotet är vänd mot söder och det södra halvklotet mot norr, medan lutningsvinkeln baseras på den lokala latituden. Panelens vinkel påverkar den mängd solinstrålning som systemet får under året och avvikelser från den optimala orienteringen och lutningsvinkeln leder till förlust av elproduktion.
Det är viktigt att notera att ju lägre lutningsvinkel, desto mer damm samlas på modulen och desto mindre regn kommer att skölja bort det, vilket leder till en lite större effektförlust.

broken image

Miljö och temperatur


Temperaturkoefficienten är en annan prestandafaktor att ta hänsyn till. Driftstemperaturen för en solcellsmodul har en betydande inverkan på dess effekt, och höga driftstemperaturer leder till effektförluster. Temperaturkoefficienten är den procentuella minskningen av energiproduktionen för varje ökning med 1 grad Celsius över en referenspunkt på 25 grader Celsius (77 grader Fahrenheit). parametrar för effekttemperaturkoefficienten finns i Maysuns datablad.
Vissa takmaterial absorberar mer värme än andra, vilket kan påverka prestandan. Solpanelens vinkel kan ändra temperaturen och plattmonterade paneler blir vanligtvis varmare, så det behövs ett avstånd mellan modulen och taket för att avleda värme. Paneltyperna varierar också, där tunnfilmspaneler vanligtvis har en lägre temperaturkoefficient än monokristallina eller polykristallina solpaneler.

broken image

Ytlig fågelspillning, damm, löv och annan smuts.


Solpaneler är utsatta för utomhus under långa perioder och ansamling av damm och andra nedfallna löv på ytan är en viktig orsak till energiförluster i vissa områden. I områden med en lång torrperiod kan detta leda till en förlust på upp till 5 %. I områden där dammavlagringar är frekventa kan siffran öka med 1-2 procent, medan platser nära stora trafikområden vanligen har ytterligare 1 procents förlust. I områden där det regnar året runt brukar förlusterna av markföroreningar ligga runt 2 %.
Saker som fågelspillning och nedfallna löv kan täcka cellerna och skapa en hot spot-effekt som kan skada solcellsmodulerna, vilket kräver regelbunden rengöring av solpanelerna.

broken image

Växelriktarens effektivitet


Invertern är en viktig komponent i ett solcellssystem, och effektförluster kan uppstå om det finns värmeförluster i den på grund av elektronik och induktiva komponenter. Dessutom beror växelriktarens effektivitet på dess egen driftstemperatur, vilket är detsamma som skador på modulen på grund av temperaturkraft, men växelriktarens inverkan är relativt liten. Om växelriktaren ska installeras inomhus måste den därför installeras i ett svalt och ventilerat område, och utomhus på en plats med en kuliss för att undvika direkt solljus och med skuggskydd så långt det är möjligt.

broken image

Kabelproblem

Kabelförluster är oundvikliga och resulterar vanligtvis i ytterligare 2 % av systemförlusterna. Dessa förluster kan vara närmare 1 % om projektet använder tjockare kablar under en kortare period. Som en fråga om teknisk erfarenhet beräknas ledningsförlusterna för likström till 2 %, medan kraftverken alla använder principen om nätanslutning i nära anslutning, med mindre ledningsförluster på växelströmssidan och växelströmsledningsförluster på 1 %. Om man dessutom lägger till den kontaktförlust som orsakas av anslutningen mellan växel- och likströmsledarna med ett förlustvärde på 1 %, når den totala förlusten upp till 5 %.
I solcellssystem bör likströmssidan använda särskilda kablar för solceller och växelströmssidan bör använda kablar som uppfyller utgångsströmmen. Användning av felanpassade terminalanslutningar, dålig krympning och andra installationsfel kan leda till ökade förluster och i allvarliga fall till att växelriktaren brinner ut.

broken image

Ovanstående är några av orsakerna till förlust av solcellseffekt enligt Maysun Solar, hur underhåller vi solcellssystem? Du kan fortsätta läsa

Maysun Solar, som en PV-modultillverkare med 15 års yrkeserfarenhet, kan förse dig med solpaneler av hög kvalitet, klicka på knappen nedan för att kontakta oss för en produktoffert.