Vart ska skrot av solcellspaneler gå i flera länder?

· Om solcellssystem

Parallellt med den kraftiga utvecklingen av solcellsbranschen håller även återvinningsverksamheten för solcellsmoduler på att mogna. När det gäller materialets sammansättning har begagnade solpaneler ett stort värde för återvinning, vilket bidrar till att förverkliga en verkligt miljövänlig solcellsgenerering under hela livscykeln och därmed till en hållbar utveckling av solcellsindustrin.
Det finns i allmänhet två sätt att hantera de celler som återvinns från kraftverk: det första är att sälja vidare de välbevarade modulerna (för export) för att uppnå sekundär användning, och det andra är att demontera de moduler som inte längre kan användas och återvinna råmaterialet direkt.

broken image

Varför behöver man återvinna solpaneler?

Enligt en undersökning av EU:s organisation PV CYCLE står glas för cirka 70 % av den totala vikten av begagnade solcellsmoduler, aluminiummaterial för cirka 18 % och halvledarmaterial för cirka 4 %. Genom återvinning av begagnade solcellsmoduler kan man återvinna sällsynta metaller, glas, aluminium och halvledare, särskilt silver, tellur, indium och gallium, som står för 4 % av halvledarmaterialet. De återvunna sällsynta metallerna kan också användas i annan avancerad teknik för att minska utvinningen av jungfruliga resurser, minska energiförbrukningen för resursutvinning och minska påverkan på den ekologiska miljön. Med nuvarande återvinningsteknik kan man uppnå en återvinningsgrad för solcellsmoduler på upp till 96 %. I framtiden kommer återvinningsgraden att höjas i takt med att tekniken förbättras.
Rystad Energy uppskattar att återvinningsindustrin för solceller år 2035 kommer att kunna leverera 8 % av polysilikonet, 11 % av aluminiumet, 2 % av kopparen och 21 % av silvret som behövs för att tillgodose materialbehovet för solcellspaneler som installeras år 2020.

broken image

Nationell politik för återvinning av solceller

Under de senaste åren har olika nationella strategier för återvinning av solcellsmoduler införts.
År 2007 inrättade Europeiska unionen PV CYCLE, en organisation som ägnar sig åt återvinning och återanvändning av uttjänta solcellsmoduler av kristallint kisel, och som har inrättat ett återvinningsnätverk med partner som logistik- och transportföretag. Sedan starten 2010 har organisationen samlat in och bearbetat mer än 60 000 ton uttjänta solcellsmoduler av kristallint kisel.
I början av 2023 godkände den koreanska regeringen ett nytt återvinningsprogram för solcellsmoduler. Programmet syftar till att uppmuntra tillverkare av solcellsutrustning att återanvända moduler och minska användningen av farliga ämnen för att skydda ekosystemet.
Den nederländska regeringen meddelade nyligen att den kommer att höja återvinningsavgiften för solcellsmoduler från och med den 1 juli 2023 som ett svar på en kraftig ökning av mängden avfall av solcellsmoduler. Nederländska importörer som säljer solpaneler till lokala kunder kommer att behöva betala en återvinningsavgift på 40 euro (42,50 dollar) per ton, jämfört med de nuvarande 6,50 euro per ton som tas ut för återvinning av solpaneler.
Sedan 2018 styrs hanteringen av avvecklade solcellsmoduler i Tyskland av lagen "Elektrogesetz" eller "ElektroG", som uppfyller kraven i det WEEE-direktiv som tidigare utfärdats av EU. Detta kräver en återvinningsgrad på 85 % för avvecklade solcellsmoduler och en återvinningsgrad på 80 % för återvunnet material. Dessutom omfattas avvecklade moduler i olika scenarier av särskilda avvecklingsprocesser.

broken image

Befintlig återvinningsteknik

De viktigaste teknikerna som för närvarande finns tillgängliga är fysisk, pyrolys och kemisk:
Nackdelarna är den låga återvinningsgraden, oförmågan att återvinna metalliska material från solceller och den låga renheten hos de återvunna materialen.
2) Pyrolys har fördelen av låg kostnad, hög återvinningsgrad och luftförbränning för att återvinna metaller från solceller; nackdelen är dock att pyrolys producerar skadliga gaser som förorenar miljön och kräver efterföljande behandling.
3) Kemiska metoder som använder trikloretylenlösningsmedel har fördelen av hög återvinningsgrad och det återvunna materialets integritet; nackdelen är dock den höga kostnaden.
Det finns fortfarande tid kvar innan det stora antalet solcellsmoduler ska kasseras, och forskningen om återvinningsteknik för uttjänta solcellsmoduler måste fortsätta att utforskas för att hitta kostnadseffektiva och effektiva tekniker.

broken image

Maysun Solar, som en tillverkare av solcellsmoduler med 15 års yrkeserfarenhet, kan förse dig med solpaneler av hög kvalitet, klicka på knappen nedan för att kontakta oss för en produktoffert.

Du kanske också gillar:

broken image
broken image
broken image