Vanliga problem med solceller och deras lösningar

· Om solcellssystem,Nyheter om Maysun Solar,Industri nyheter

Innehåll:

  1. Inledning
  2. Vanliga problem med solceller och potentiella problem
  3. Lösningar: Välj pålitliga solceller
  4. Avslutning

Inledning

I den nuvarande eran av att främja förnybar energi får solceller som ett rent och hållbart energialternativ alltmer uppmärksamhet. Men med den snabba utvecklingen av solteknologi kommer vissa vanliga problem och potentiella utmaningar med solceller gradvis i ljuset. För att säkerställa smidig drift och långsiktig prestanda för solenergisystem är det avgörande att fördjupa sig i dessa problem och söka pålitliga lösningar. Den här artikeln kommer att utforska några vanliga problem med solceller och ge lösningar för att välja pålitliga solceller och därmed säkerställa effektiv funktion av solenergisystem.

Vad är de vanliga felen och potentiella problemen med solceller?

Hot Spot-effekt

Solceller är konstruerade för att producera en elektrisk ström när de utsätts för solljus. Detta fenomen, kännetecknat av lokala högtemperaturområden på solpanelens yta, uppstår på grund av ojämn strömfördelning eller andra faktorer. När denna ström passerar genom de sammanlänkade strängarna av solceller inom paneler omvandlas den inbyggda resistansen i cellerna till värmeavfall. Eventuella brister i solcellerna, som mikrokrackar, otillräckligt lödda fogar eller olikheter, resulterar i ökad resistans; denna obalans kan betydligt minska solpanelens totala effektivitet och slutligen ge upphov till hot spots. Med tiden kan de förlängda hot spot-områdena leda till brännmärken och försämra integriteten hos både solceller och baksidor. Om dessa förhållanden lämnas obehandlade kan de eskalera och utgöra en potentiell brandrisk.

Hot Spot-effekt

Mikrosprickor och Snigelspår

Framsteg inom halvledarbearbetning har lett till ultratunna solceller, cirka 170 μm tjocka—ungefär dubbelt så tjocka som diametern på ett mänskligt hårstrå. Dock gör detta solcellerna sköra och benägna att spricka vid kraftig påverkan, vilket resulterar i mikrosprickor eller snigelspår-liknande mönster på panelens yta. Mikrosprickor hänvisar till små sprickor som bildas på solpanelernas yta, vanligtvis orsakade av stress under tillverkningsprocessen eller yttre påverkan. "Snigelspår" avser synliga brister utan förstoring och framträder som smala, mörka linjer i en spiralform. Dessa problem, som härrör från tillverkningsstress eller yttre påverkan, påverkar den optiska och elektriska prestandan. Mikrosprickor och snigelspår hindrar elektrisk strömföring i komprometterade celler, vilket minskar energiproduktionen och potentiellt orsakar hot spots.

Mikrosprickor och Snigelspår

Solpanelbrott

Solpaneler är känsliga för fysiska påverkningar under transport och installation, vilket kan leda till potentiell skada. Samtidigt är de mycket mottagliga för termisk stress som induceras av variationer i väderförhållandena, såsom extrem värme eller kyla, vilket skapar betydande temperaturvariationer. Denna termiska expansion och kontraktion utövar tryck på komponenternas strukturella integritet, såsom glas, solceller och ramar, vilket potentiellt kan leda till skador och påverka solpanelernas övergripande prestanda negativt. Om den externa kraften är tillräckligt stark för att bryta glaset samtidigt som den skadar cellerna inuti solpanelen, kan konsekvenserna vara ännu allvarligare. Skador på solceller påverkar direkt panelens prestanda och effektivitet. Sprickor eller brott kan orsaka ojämn strömfördelning och minska den övergripande energikonverteringseffektiviteten. Denna skada leder också till hotspots och prestandaförsämring, vilket komprometterar solenergisystemets pålitlighet och livslängd. Att upprätthålla cellintegritet är avgörande för långsiktig systemdrift.

Solpanelbrott

Prestandanedbrytning

Utdragen användning kan leda till en nedgång i prestanda och involvera flera aspekter, såsom ljusinducerad nedbrytning (LID), ljus- och temperaturinducerad nedbrytning (LeTID) och potentialinducerad nedbrytning (PID). LID inträffar när solceller upplever minskad effektivitet på grund av exponering för solljus, medan LeTID innebär nedbrytning under samtidig exponering för ljus och förhöjda temperaturer. PID syftar till en nedgång i prestanda orsakad av potentialinducerad stress. Den sammansatta påverkan av dessa nedbrytningsmekanismer understryker vikten av övervakning och minimering av faktorer som påverkar långsiktig prestanda för solpaneler för att bibehålla optimal energiproduktion över tid. För en detaljerad genomgång av solpanelnedbrytning kan du kolla in Maysun Solars blogginlägg om solpanelnedbrytning genom att klicka på knappen nedan.

Baksidans sönderdelning

Sönderdelning av baksidan, särskilt under installation, utgör en risk för vattentätheten hos solpaneler. Solpaneler utsätts dagligen för intensiv UV-strålning och temperaturvariationer. Förekomsten av spruckna baksidor indikerar en suboptimal komponentval, vilket potentiellt tillåter vattenånga att tränga in i modullamellen och skada solceller. Detta understryker vikten av noggrann komponentval för att mildra riskerna kopplade till miljöpåfrestningar och upprätthålla långlivad och effektiv solenergisystem. Reguljär inspektion och förebyggande åtgärder är avgörande för att hantera dessa problem och säkerställa den hållbara effektiviteten hos solenergisystem.

Baksidans sönderdelning

Lösningar: Välj Pålitliga Solpaneler

I ljuset av dessa vanliga problem med solpaneler har leverantörer nu utvecklat avancerade solpaneler, såsom IBC-solpaneler och HJT-solpaneler, som effektivt kan undvika ovanstående problem. Låt oss titta närmare på fördelarna med IBC-solpaneler och HJT-solpaneler för att lösa dessa problem!

IBC Solpaneler

Inga hot spots

IBC-solceller utnyttjar den distinkta tekniken All Back Contact, där de positiva och negativa metall-elektroderna på baksidan bibehåller normal flöde även när solpanelerna är skuggade. Denna innovativa design säkerställer minimal resistans på framsidan och minskar effektivt risken för skador orsakade av hot spots på modulen.

Hög tillförlitlighet

IBC-solpaneler erbjuder betydande fördelar på detta område. Genom att eliminera den konventionella Z-lödningsprocessen för cellsvetsremsan minskas antalet lödpunkter i IBC-solpaneler med 80% jämfört med TOPCon. Denna modifiering eliminerar risken för felaktig lödning eller överlödning och resulterar i en betydande förbättring av IBC-solpanelernas tillförlitlighet och stabilitet.

Högre väderbeständighet

IBC-solpaneler har hög väderbeständighet. Den sofistikerade All Back Contact-designen förhindrar skador och avlossning på grund av termisk expansion och kontraktion av främre svetsremsan när solpanelen utsätts för betydande temperaturstress. Denna design minimerar påverkan av termisk stress, vilket säkerställer stabilitet under varierande temperaturförhållanden.

Anti-LID-effekt

En av fördelarna med IBC-solpaneler är anti-LID-effekten. Den exceptionella motståndskraften mot fukt minskar avsevärt nedbrytningen av solpaneler orsakad av olika miljöpåverkningar. Detta inkluderar minskning av Light Induced Degradation (LID), Light and elevated Temperature Induced Degradation (LeTID) och UV Induced Degradation (UVID). Överlägsen fuktresistens gör att dessa paneler bättre kan motstå skadliga effekter av långvarig exponering för ljus, höga temperaturer och ultraviolett strålning.

Robust och vattentät baksida

IBC-solpaneler har en baksida belagd med en PVF Tedlar-film, vilket förbättrar deras vattentäthet. Denna avancerade design säkerställer överlägsen vattenmotstånd och bidrar till den övergripande hållbarheten och tillförlitligheten hos solpanelerna. Användningen av PVF Tedlar-membran som baksida förbättrar inte bara skyddet mot fuktinträngning utan förlänger också panelernas livslängd.

Maysun Solars senaste IBC-solpaneler integrerar sömlöst fördelarna med IBC-solceller och erbjuder hög verkningsgrad, estetisk attraktion och förlängd livslängd. Att välja Maysun Solars IBC-solpaneler är ett klokt beslut för dem som vill maximera effektiviteten och övergripande prestanda. Bilden nedan visar Maysun Solars IBC-solpaneler med svart ram installerade av Maysun Solars italienska kund. För ytterligare detaljer, känn dig fri att klicka på knappen nedan!

IBC Serien Solpanel

HJT Solpaneler

Låg nedbrytning

Det finns ingen möjlighet till elektronik på ytan av HJT-celler, så det finns inga LID- och LeTID-effekter. Effektnedgången för HJT-solpaneler under det första året är 1%, och den genomsnittliga årliga nedgången efter det är 0.35%. Effektkapaciteten för heterojunction solpaneler kommer inte att minska med mer än 11.5% på 30 år. Därför kommer kraftproduktionen från HJT-solpaneler att vara stabil under hela livscykeln.

Starkare PV-material

HJT-solpanelen levereras med en robust 30-årig produktgaranti och ger kunder långsiktig försäkran om dess hållbarhet och prestanda. Denna förlängda garanti tillskrivs användningen av väderbeständigt, korrosionsbeständigt och slitstarkt tvåsidigt semi-tempererat glas, tillsammans med POE-inkapslingsteknik. Det tvåsidiga semi-tempererade glaset förbättrar inte bara HJT-solpanelens motståndskraft mot ogynnsamma väderförhållanden utan bidrar också till dess motståndskraft mot korrosion och slitage över tiden för att minska risken för glasbrott. POE-inkapslingen säkerställer ytterligare integriteten hos solpanelen och ger ett omfattande skydd som förlänger både dess livslängd och prestanda. Denna kombination av avancerade material och inkapslingstekniker förstärker HJT-solpanelens pålitlighet och gör den till ett pålitligt val för hållbara och långvariga lösningar för solenergi.

Effektiv minskning av mikrokrackar

Genom effektiv minimering av bildandet av mikrokrackar använder Heterojunction (HJT)-teknologin No-Cut solceller och en tillverkningsprocess med låg temperatur. HJT-solceller har en mer omfattande och förfinad busbar-design, vilket bidrar till en förbättrad stressdistribution på cellens yta. Denna design hjälper till att minimera påfrestningar orsakade av termisk expansion, optimerar strömfördelningen och minskar därigenom risken för mikrokrackbildning och busbrott. Dessa designjusteringar bidrar avsevärt till att förbättra prestanda och tillförlitlighet hos HJT-solpaneler. Den innovativa ansatsen förbättrar stabiliteten och hållbarheten hos solceller och erbjuder en pålitlig lösning för långvarig prestanda i fotovoltaiska system.

Låg temperaturkoefficient

Jämfört med PERC- och TOPCon-solceller uppvisar Heterojunction (HJT) solceller en lägre temperaturkoefficient (-0.24%/°C), vilket resulterar i en mer stabil kraftgenereringsprestanda i högtemperaturmiljöer och minskade effektförluster. Denna egenskap förbättrar den övergripande effektiviteten och tillförlitligheten hos HJT-solceller och gör dem särskilt fördelaktiga för tillämpningar där temperaturvariationer är en betydande faktor.

Utforska framkanten av innovation inom förnybar energi med Maysun Solars Heterojunction (HJT) solpaneler. Genom att dra nytta av de enastående fördelarna med Heterojunction Technology representerar våra paneler en betydande framsteg inom solenergieffektivitet. Konstruerade med skärskantsheterojunction-teknik säkerställer dessa paneler en konsekvent hög spänningsutgång även under svagt ljus. Med en låg temperaturkoefficient (-0.243%/°C) säkerställer de en hållbar prestanda även i varmare klimat, vilket förlänger effektiv energiproduktion. Med en imponerande bifacial sats på 95% optimerar Maysun Solars HJT-paneler absorptionen av solenergi och ökar avsevärt energiutbytet för ditt fotovoltaiska system. För en djupare förståelse av HJT-solpanelernas kapaciteter, klicka på knappen nedan och ge dig ut på en resa mot renare och effektivare energilösningar!

HJT Solpanel

Slutsats

Vanliga problem med solpaneler inkluderar effekten av hot spots, brott på solpaneler, prestandanedgradering och rivning av baksidan, osv. Att välja pålitliga och högkvalitativa solpaneler kan minimera dessa problem och minska underhållsarbete och problem. Samtidigt kan det effektivt minska LCOE-kostnader och uppnå större ekonomiska fördelar. LCOE (Nivåiserad kostnad för elektricitet) är en metrik som främst betecknar den genomsnittliga kostnaden som krävs för att generera en enhet elektricitet, vanligtvis mätt i kilowatt-timmar (kWh). Denna metrik beaktar heltäckande totala kostnader, investeringar, drifts- och underhållskostnader, liksom elektricitetsproduktionen. Ett lägre LCOE-värde indikerar inte bara minskade övergripande kostnader, inklusive minskade investerings- och driftsunderhållskostnader, utan signalerar också högre effektivitet i elproduktionen. Klicka på knappen nedan för att läsa artikeln och lära dig mer om LCOE!

Sedan 2008 har Maysun Solar ägnat sig åt tillverkning av högklassiga fotovoltaiska moduler. Utforska vårt omfattande utbud av solpaneler, inklusive fullt svarta, svarta ramar, silver och glas-glas-alternativ, som alla integrerar toppmodern teknik som half-cut, MBB, IBC, HJT och Shingled. Dessa paneler är utformade för överlägsen prestanda och stoltserar med stilren estetik som sömlöst integreras med alla arkitektoniska miljöer. Maysun Solar har framgångsrikt etablerat kontor, lager och långvariga partnerskap med skickliga installatörer i många länder. För de senaste modulpriserna eller förfrågningar om fotovoltaik är du välkommen att kontakta oss. Vi är angelägna om att hjälpa dig att utnyttja solenergins kraft.

 

Du kan också läsa:

Mikrosprickor på Solpaneler: Inspektions- och Förebyggande Guide 2024  8 december 2023
2023 års guide till IBC solpaneler: Varför välja IBC solpaneler?  17 november 2023