Vad är skillnaden mellan IBC-teknik och TOPCon-teknik för solpaneler?

· Om solcellssystem,Teknik nyheter

Solenergi blir allt viktigare i takt med att efterfrågan på förnybar energi ökar. Det är en lösning som hjälper till att generera ren el. Inom solenergibranschen arbetar tillverkarna ständigt med att göra solpanelerna bättre och effektivare. Två avancerade tekniker, IBC (Fork Finger Back Contact) och TOPCon (Thin Surface Passivation Contact), har fått stor uppmärksamhet inom detta område. I det här blogginlägget kommer vi att diskutera skillnaderna mellan IBC- och TOPCon-teknikerna för solpaneler. Vi kommer att utforska fördelarna med varje teknik och hur de kan forma framtiden för solenergi.

Vad är IBC-solpanelteknik?

Vad är IBC-solpanelteknik?

IBC-tekniken (Interdigitated Back Contact) är ett stort steg framåt när det gäller utformningen av solpaneler. Solcellen har en speciell design där de främre och bakre kontakterna är placerade på baksidan av cellen. Detta bidrar till att cellens framsida absorberar ljus bättre, vilket gör den mer effektiv. Denna inställning bidrar till att minimera skuggförluster och förbättrar därför energiupptagningen.

Vilka är fördelarna med solpaneler med IBC-teknik?

1. Förbättrad effektivitet: IBC-celler ökar den totala energiomvandlingshastigheten med mer än 20% genom att flytta alla kontakter till baksidan och öka solpanelens effektiva yta. Detta bidrar till att minimera skuggningsförluster.

2. Förbättrad estetik: IBC-paneler har en elegant och attraktiv design utan synliga metallkontakter eller rutnätslinjer på framsidan. Detta gör dem visuellt tilltalande för både bostäder och kommersiella installationer. I vissa europeiska länder är svarta solpaneler mycket populära i bostadsområden. Dessa paneler är dyrare än traditionella PERC-paneler eftersom de kompletterar mörkfärgade tak och förbättrar det övergripande utseendet.

3. Bättre prestanda vid höga temperaturer: IBC-tekniken har visat sig fungera bättre vid höga temperaturer jämfört med andra tekniker. Dessutom arbetar solpaneler med IBC-teknik vid lägre temperaturer än traditionella paneler. Detta gör dem till ett bättre val för områden med varmt klimat.

4. Högre hållbarhet: Att placera kontakterna på baksidan ger ett bättre skydd mot t.ex. fukt och damm. Detta hjälper till att förhindra skador som kan uppstå över tid och förhindrar att prestandan försämras.

Vad är TOPCon solpanelsteknik?

Vad är TOPCon solpanelsteknik?

TOPCon-tekniken (Tunnel Oxide Passivated Contact) är en ny metod som hjälper till att förbättra solpanelernas effektivitet. TOPCon-tekniken är i princip nästa generation av PERC. TOPCon-solcellerna bygger på den passiverade emitter- och baksidescelltekniken (PERC) som redan finns. I likhet med sin föregångare kan TOPCon-cellerna integreras i celler som tillverkas med den konventionella metoden. TOPCon är en teknik som innebär att man lägger på ett mycket tunt lager av kiseldioxid (SiO2) och ett lager av fosfordopat polykristallint kisel. Detta görs för att skapa passiverade kontaktstrukturer på både fram- och baksidan. TOPCon-tekniken innebär att man lägger på ett mycket tunt lager av kiseldioxid (SiO2) och ett lager av fosfordopat polysilikon. Detta bidrar till att minska förlusterna och förbättra extraktionen av bärare genom att använda passiverade kontaktstrukturer på både fram- och baksidan.

Vilka är fördelarna med solpaneler med TOPCon-teknik?

1. Högre effektivitet: TOPCon-solpaneler kan uppnå högre omvandlingseffektivitet jämfört med konventionell PERC-teknik. Detta beror på att de effektivt extraherar laddning från den främre ytan och minskar sammansättningen. Fraunhofer ISE anger att TOPCon-celler har potential att uppnå en verkningsgrad på mer än 25 %, medan PERC-celler har en maximal teoretisk verkningsgrad på cirka 24 %.

Högre effektivitet

2. Enastående ljusabsorption: TOPCon-paneler har inga frontala metallkontakter, vilket faktiskt hjälper dem att absorbera mer ljus och generera mer kraft. TOPCon-solpaneler har en bättre förmåga att generera ström under dåliga ljusförhållanden. Detta innebär att de kan fortsätta att generera ström under en längre tid.

3. Potentiella kostnadsbesparingar: TOPCon solpaneler tillverkas med hjälp av en komplex tillverkningsprocess. Den goda nyheten är dock att de kan tillverkas med samma maskiner som P-moduler. Detta innebär att tillverkarna inte behöver spendera mycket pengar på ny utrustning. Dessutom har TOPCon-celler bättre omvandlingseffektivitet, vilket innebär att de potentiellt kan sänka tillverkningskostnaden per watt.

Potentiella kostnadsbesparingar

4. Förbättrad tillförlitlighet: TOPCon-tekniken bidrar till att minska ytrekombinationen och förbättrar panelernas hållbarhet och konsekventa prestanda över tid. TOPCon-solpanelerna har en låg effektdegradering under det första driftåret och under de kommande 30 åren.

Vad är skillnaden mellan IBC-tekniken och TOPCon-tekniken?

Både IBC- och TOPCon-tekniken är viktiga framsteg inom solenergibranschen. De är särskilt utvecklade för att förbättra effektivitet och prestanda. Men var och en av dem har sina egna särdrag och saker att tänka på.

1. Generationseffektivitet: Båda teknikerna är mycket effektiva, med IBC-paneler som är något mer effektiva i vissa fall. Data visar att IBC har en teoretisk konverteringseffektivitetsgräns på 29,1%, vilket är högre än TOPCons 28,7%. Skillnaden i effektivitet mellan de två alternativen är dock inte signifikant.

2. Tillverkningens komplexitet: Även om båda teknikerna innebär komplexa tillverkningsprocesser, kan TOPCon-tekniken erbjuda potentiella kostnadsbesparingar på lång sikt. Eftersom TOPCon-tekniken är nästa logiska steg efter PERC-tekniken innebär den inte någon större extrakostnad för den färdiga produkten, och den kan ge ytterligare effektivitetsvinster jämfört med PERC.

3. Kommersiell bärkraft: Huruvida dessa tekniker kan bli lönsamma beror just nu på några saker, t.ex. hur mycket de kostar att tillverka, om de kan produceras i större skala och om folk faktiskt vill köpa dem. IBC-tekniken är fördelaktig eftersom den kan kombineras med andra celltekniker som TOPCon, HJT, kalciumtitanmalm osv. Denna kombination ger högre omvandlingseffektivitet och skapar TBC-, HBC- och PSC-IBC-teknik. Tack vare sin mångsidighet kallas IBC-tekniken ofta för en "plattformsteknik" som erbjuder överlägsen prestanda.

Vad är framtiden för IBC-tekniken och TOPCon-tekniken för solpaneler?
Enkelt uttryckt kan både IBC- och TOPCon-solcellsteknologierna förändra solpanelsindustrin avsevärt. De har förmågan att förbättra effektiviteten och göra solenergi mer allmänt tillgänglig och hållbar. IBC-paneler är kända för sin överlägsna prestanda och kommersiella bärkraft vid höga temperaturer. Å andra sidan har TOPCon-paneler högre effektivitet och potentiella kostnadsbesparingar. Eftersom solenergitekniken ständigt förbättras är det viktigt att hålla ett öga på hur både kommersiell användning och tekniska framsteg kommer att forma solenergins framtid.

Mayun Solar, en pionjär inom förnybar energi, har lanserat sin senaste banbrytande produkt, TOPCON helt svart dubbelglas 420W-435W solpanel, som är smart utformad för att producera omvandlingseffektiviteter på upp till 22%, vilket gör dem idealiska för användning på bostadstak och i stora kommersiella företag!

Beslutet mellan IBC- och TOPCon-teknik kommer i slutändan att bero på solprojektets specifika behov, budgetbegränsningar och den framtida utvecklingen av tillverkningen av solpaneler. Maysun Solar har fokuserat på att tillverka förstklassiga solcellsmoduler sedan 2008. Vi erbjuder en mängd olika solpaneler i olika tekniker som Half Cut, MBB, IBC, TOPCon och Shingled. Dessa paneler är kända för sin utmärkta prestanda och attraktiva design som enkelt kan matcha alla byggnader. Oavsett vilken teknik du väljer har Maysun Solar ett alternativ som passar dig!

Nedan är en bild på vår kund från Österrike som installerar Maysun Solar solpaneler nära sin fabrik! Klicka på bilden för att lära dig mer om produkten!
Nedan är en bild av vår kund från Tyskland som täcker sitt tak med solpaneler från Maysun Solar! Klicka på bilden för att lära dig mer om produkten!

Maysun Solar har etablerat kontor, lager och starka partnerskap med skickliga installatörer i många länder. Om du har några frågor om de senaste modulnoteringarna eller andra solcellsrelaterade frågor, tveka inte att kontakta oss.

Utforska effekten av temperatur på solpanelers förmåga att generera elektricitet juli 19, 2023
Ska du välja monokristallina solpaneler eller polykristallina solpaneler? juli 18, 2023
Förstå IBC-solcellsteknik: En omfattande guide juni 28, 2023