Solpanelers Bländning: Behöver jag oroa mig för bländning från solpaneler?

· Om solcellssystem,Nyheter om Maysun Solar,Industri nyheter

Innehåll:

  1. Varför skapar solpaneler bländande ljus?
  2. Vilka typer av solinstallations-scenarier kräver särskild hänsyn till effekterna av bländning?
  3. Hur kan vi minska effekterna av bländning från solpaneler?

Kanske har du inte tänkt på att solpaneler kan orsaka bländningsproblem, trots deras avsedda design att absorbera solljus snarare än att reflektera det. Solpaneler kan effektivt absorbera vertikalt infallande ljus, men de är benägna att generera bländningsföroreningar när solljuset är i en låg vinkel. Att välja billiga solpaneler och ocertifierade installatörer kan leda till viss bländning från dina paneler, vilket potentiellt kan orsaka olägenheter för boende och samhällen, särskilt när de installeras i stor skala i solkraftverk. Kommer dina paneler att störa dina grannar eller dra till sig oönskad uppmärksamhet? I den här artikeln kommer vi att fördjupa oss i en mer omfattande förståelse av solpaneler och deras reflektioner, samt introducera några solpanelteknologier inriktade på att minska bländningsföroreningar.

Varför skapar solpaneler bländande ljus?

"Blandande ljus" avser överdriven ljusstyrka eller intensitet av ljus som kan orsaka visuellt obehag eller till och med nedsättning. Bländning kännetecknas av sin förmåga att minska synligheten av objekt och skapa obehag eller distraktion för observatören. Det uppstår ofta när det finns en betydande kontrast mellan den ljusa ljuskällan och den omgivande miljön.

Typen av solcell är nära kopplad till bländning. Det är avgörande att erkänna att fotovoltaiska (PV) celler varierar i sina ljusabsorberande förmågor. Monokristallina kiselceller, till exempel, utmärker sig vid att absorbera solljus, vilket gör dem till ett föredraget val för högkvalitativa solpaneler. Dock kan även de mest effektiva PV-cellerna endast uppnå ungefär 80% absorptionseffektivitet, med det återstående solljuset som reflekteras tillbaka som fotoner.

Reflekterande ytor är också en betydande orsak till bländning. Solpaneler har ofta reflekterande glasytor och PV-band, när solljus träffar dessa glasytor och PV-band kan det reflekteras, vilket leder till bländning.

Monteringsvinkeln är nära relaterad till bländning. För det första, ju lägre vinkel solen har, desto troligare är det att fotoner träffar reflekterande ytor, vilket orsakar bländning. För det andra, ju lägre solens vinkel är, desto mer direkt solljus tar panelerna emot. Därför, om du bor i ett område med direkt solljusexponering, kan du behöva luta panelerna bort från områden där människor samlas för att minimera mängden reflekterat ljus.

Den omgivande miljön kan påverka bländning. Till exempel, om solpaneler installeras i områden med mycket reflekterande ytor eller nära vattenkroppar, kan potentialen för bländning vara högre.

Varför skapar solpaneler bländande ljus?

Vilka typer av solinstallations-scenarier kräver särskild hänsyn till effekterna av bländning?

Flera scenarier för installation av solkraftverk kräver särskild hänsyn till effekterna av bländning på grund av deras potentiella påverkan på omgivningen, säkerheten och estetiken. Dessa scenarier inkluderar:

Flygplatser:

Solenergianläggningar belägna nära flygplatser utgör en potentiell risk om bländning stör piloternas sikt vid start eller landning. Hänsyn till bländningseffekter och samordning med flygmyndigheter är avgörande för att säkerställa säkerheten i dessa situationer. I detta fall är det viktigt att hålla solpanelerna installerade på ett visst avstånd från flygplatsen och uppmärksamma vinkeln och riktningen på installationen, så att bländning inte påverkar flygsäkerheten.

Det finns vissa regler relaterade till flygplatsscenariot för installation av solpaneler:

Flygplatsregler kräver ofta att solgårdar vidtar åtgärder för att minska bländning. I USA inför Federal Aviation Administration (FAA) regler för att förhindra potentiell bländningsorsakad blindhet för piloter orsakad av reflektioner från solpaneler. Att följa dessa regler kräver att solgårdar upprätthåller ett avstånd på minst fem miles från en flygplats och använder specialiserade lågbländande fotovoltaiska (PV) celler.

I Australien, när man utvärderar genomförbarheten av en solinstallation nära en flygplats, brukar Civil Aviation Safety Authority (CASA) följa riktlinjer från FAA. Solpaneler är primärt utformade för ljusabsorption, vilket minimerar reflektion. FAA rekommenderar att genomföra en bländningsanalys för alla solgårdar som är positionerade längs landningsbanans inriktning och inom 2 nautiska mil från landningsbanans ände.

Det finns vissa regler relaterade till flygplatsscenariot för installation av solpaneler:

Motorvägar:

Solenergianläggningar som ligger nära motorvägar, trafikerade vägar eller områden med hög fordonstrafik kräver särskild hänsyn. Bländning från solpaneler kan potentiellt distrahera förare, vilket leder till säkerhetsproblem. Korrekt positionering och åtgärder för att minska bländning är nödvändiga i dessa scenarier. När du planerar platsen för installation av solpaneler, överväg deras relativa position till motorvägen. Välj en plats en viss sträcka från motorvägen för att minska möjligheten för bländning att träffa förarens ögon direkt.

Bostadstakområden och Stadsinställningar:

Installation av solpaneler i bostads- eller stadsmiljöer, såsom områden med hög fotgängaraktivitet (t.ex. parker eller rekreativa områden), samt på bostadstak kräver också särskild uppmärksamhet på effekterna av bländning. För att undvika att bländning från solpaneler påverkar andra behöver vi välja solpaneler med låg bländning och hitta rätt installationsplats och installationsvinkel för att minimera bländningens påverkan. Nedan finns en bild av en nätanvändare som beskriver en konflikt med sin granne orsakad av bländning från solpaneler.

Bostadstakområden och Stadsinställningar
Bostadstakområden och Stadsinställningar

Nedan är en artikel berättad av ett visst bländningsoffer om de negativa effekterna av bländning från solpaneler installerade av hans grannar:

Natursköna områden och vattendrag:

Vid installation av solpaneler nära naturliga livsmiljöer, turistattraktioner eller vattendrag är det avgörande att överväga potentiella påverkan på vilda djur, naturskönhet och bländning från solljus som reflekteras från vatten. För att mildra dessa effekter, välj installationsplatser som minimerar störningar för vilda djur och integreras visuellt med omgivningen. Implementera åtgärder för att minska bländning, såsom att välja icke-bländande solpaneler, justera installationsvinklar och införliva lågväxande vegetation för att bromsa solljusreflektion. Dessa överväganden säkerställer en mer harmonisk samexistens med den naturliga miljön.

Hur kan vi minska effekterna av bländning från solpaneler?

Bländningseffekter från solpaneler kan minskas genom olika åtgärder. Först och främst, välja solpaneler med lågbländningsteknik, såsom de som använder lågreflekterande celler eller har antireflekterande beläggningar.

IBC:s solpaneler är ett utmärkt val för att minska bländningsföroreningar. IBC:s solceller är utformade för att fånga mer solljus genom att minska skuggor och minimera förluster från främre metalliska ledare. Här är några principer och funktioner kopplade till IBC:s solpaneler som hjälper till att minimera bländning:

Inga PV-band på framsidan: IBC:s solceller är en typ av högeffektiva solceller som kännetecknas av att ha både positiva och negativa kontakter placerade på baksidan av cellen. Denna unika design eliminerar behovet av PV-band på framsidan, vilket resulterar i minskad skuggning, förbättrad elektrisk prestanda och minimerad visuell påverkan. Denna avsaknad av PV-band eliminerar också reflektionen av silverlödstrimlor, vilket leder till en genomsnittlig reflektivitet på bara 1,7%. Som ett resultat är IBC:s solceller kända för att effektivt minska både miljöpåverkan och ljusföroreningar för angränsande områden.

Back Surface Field (BSF): IBC:s solceller använder vanligtvis en Back Surface Field-design, där ett tunt skikt av material placeras på cellens baksida. Denna design ökar ljusabsorptionseffektiviteten och minskar möjligheten till bländning genom att minimera reflektioner.

Antireflekterande beläggning: Många IBC-solpaneler innehåller antireflekterande beläggningar på glasytan. Dessa beläggningar hjälper till att minimera reflektioner och öka ljusabsorptionen, vilket därmed bistår i minskningen av bländning.

Den genomsnittliga reflektiviteten för Maysun Solars IBC-solpanel är bara 1,7%, vilket kraftigt minskar påverkan på miljön och ljusföroreningar för grannarna. De har också hög energiproduktionseffektivitet, estetik, låg kostnad och låg temperaturkoefficient. Bilden nedan visar vår tyska kund som installerar Maysuns IBC 430W fullsvarta solpaneler! Om du vill veta mer om relaterade produkter, klicka på knappen nedan!

IBC Serien Solpanel

För att ta itu med utmaningen med bländningsföroreningar orsakade av solpaneler är det viktigt att erkänna att det finns flera kompletterande strategier utöver användningen av solpaneler med låg bländning. Införlivandet av svarta solinstallations-tillbehör, inklusive svarta fästen och ramar för solpaneler, spelar en avgörande roll i absorptionen av överskottsljus, vilket i slutändan minskar oönskade reflektioner och bländning. Dessutom är finjustering av installationsvinkeln avgörande för att minimera reflektioner, eftersom det tar hänsyn till solens dynamiska positioner under dagen och över säsongerna.

Dessutom framträder upprätthållandet av ett lämpligt avstånd mellan solpaneler och närliggande vägar som en praktisk metod för att avsevärt minska bländningens störande inverkan på observatörers ögon, särskilt under avgörande perioder som soluppgång eller solnedgång. Som komplement till dessa åtgärder kan strategisk plantering av vegetation, såsom låga träd eller buskar, i närheten av solpaneler effektivt absorbera ljus och ytterligare minska reflektioner.

Sammanfattningsvis, när man överväger installationen av fotovoltaiska solkraftstationer i ljuskänsliga miljöer som flygplatser, motorvägar och bostadsområden, är noggrann utvärdering av bländningsfrågor av största vikt. Sträng bedömning och efterlevnad av regler, såsom de som fastställs av flygmyndigheter, säkerställer inte bara solpanelernas optimala funktion utan också säkerheten och komforten för individer i närliggande områden. Genom att implementera avancerade teknologier som IBC-solpaneler med funktioner som är speciellt utformade för att minimera bländning, kombinerat med genomtänkt planering gällande orientering, avstånd och planteringsapplikationer, kan vi uppnå en balans mellan effektiv utnyttjande av solenergi och minimering av potentiella visuella störningar.

Maysun Solar har specialiserat sig på att producera högkvalitativa fotovoltaiska moduler sedan 2008. Välj bland vårt breda sortiment av helt svarta, svarta ramar, silver och glas-glas solpaneler som använder halvskurna, MBB, IBC och skingrade teknologier. Dessa paneler erbjuder överlägsen prestanda och stilfulla designer som smidigt integreras med alla byggnader. Maysun Solar har framgångsrikt etablerat kontor, lager och långsiktiga relationer med utmärkta installatörer i flera länder! Kontakta oss gärna för de senaste modulkvoteringarna eller eventuella PV-relaterade förfrågningar. Vi ser fram emot att hjälpa dig.

 

Du kan också läsa:

2023 års guide till IBC solpaneler: Varför välja IBC solpaneler?
Kan solpaneler generera el på vintern?