Hot Spot-effekter: Orsaker och Lösningara

· Om solcellssystem,Industri nyheter,Teknik nyheter

Innehåll:

  1. Vad är Hot Spot-effekter?
  2. Hur påverkar Hot Spot-effekter solpaneler?
  3. Orsaker till Hot Spot-effekter
  4. Hur undviker man Hot Spot-effekter?

 

Vad är Hot Spot-effekter?

Hot spot-effekten inom området solpaneler betecknar förekomsten av koncentrerad överhettning på ytan av en enskild solcell. Denna händelse utlöses vanligtvis av ojämn fördelning av solljus över solpanelen, ett scenario som uppstår när en specifik del av panelen är skuggad eller får mindre solljus jämfört med de omgivande områdena.

Vad är Hot Spot-effekter?

Hur påverkar Hot Spot-effekten solpaneler?

Hot spot-effekten kan orsaka lokal överhettning av solpaneler, vilket minskar deras effektivitet och potentiellt kan orsaka skador. Detaljerna är som följer:

Effektivitetsförsämring: När hot spots uppstår i solpaneler ökar den lokala temperaturen, vilket vanligtvis leder till en minskning av solcellens prestanda när temperaturen stiger. Vid höga temperaturer försvagas den elektroniska ledningsförmågan hos fotovoltaiska celler, vilket påverkar cellens effektivitet vid elproduktion.

Termisk expansion och kontraktion: Solpaneler utsätts för solarisation och termisk expansion på grund av långvarig exponering för solljus. Denna yttre termiska expansion och kontraktion kan orsaka trötthet och stress i panelmaterialet, vilket ökar risken för sprickor eller andra strukturella problem i panelen.

Skador på komponenter: Hot spots kan orsaka skador på elektroniska komponenter inuti solpanelen på grund av höga temperaturer, såsom batterianslutningar, kablar osv. Skador på dessa komponenter kan försämra panelens övergripande prestanda.

Livslängd påverkad av termisk stress: När de utsätts för höga temperaturer under långa perioder kan solpaneler utsättas för frekvent termisk stress. Denna termiska stress kan förkorta panelens livslängd, vilket därmed minskar dess tillförlitlighet i ett solenergisystem.

Livslängd påverkad av termisk stress:

Orsaker till Hot Spot-effekter

Orsaker till hot spot-effekten kan inkludera skuggning, moduldefekter eller ojämn åldring av cellen, vilket resulterar i lokalt ojämnt ljus och överhettning av vissa områden. Specifika orsaker listas nedan:

Partiell Cellåldring: Med tiden kan enskilda solceller inom en panel åldras olika på grund av olika faktorer som ojämn exponering för solljus, vilket leder till en obalans i cellprestanda. Detta kan bidra till bildandet av hot spots eftersom vissa celler bryts ner snabbare än andra, vilket påverkar den övergripande effektiviteten hos solpanelen.

Matchningsfel i paneler i serie: I solpanelsinstallationer där paneler är anslutna i serie kan en mismatch i panelernas specifikationer eller skick leda till ojämn strömproduktion. Denna obalans kan göra att vissa paneler fungerar med lägre strömmar, vilket gör dem känsliga för bildandet av hot spots, särskilt under perioder med hög solinstrålning.

Felaktiga Bypass-dioder: Bypass-dioder är avgörande komponenter som hjälper till att mildra effekten av skuggning på solpaneler. Om dessa dioder inte fungerar korrekt på grund av tillverkningsfel eller slitage, kan det resultera i ineffektiv skuggningsmildring, vilket främjar förekomsten av hot spots i de skuggade områdena på panelen.

Otillräcklig ventilation: Dålig ventilation runt solpaneler kan bidra till värmeuppbyggnad, särskilt i varmare klimat. Otillräcklig luftflöde kan hindra spridningen av värme som genereras under energiomvandling, vilket förvärrar hot spot-effekten. Korrekta designöverväganden för ventilation är nödvändiga för att upprätthålla optimala driftstemperaturer.

Otillräcklig ventilation:

Installationsfel: Fel under installationsprocessen, såsom felaktig lutning eller orientering, kan påverka jämnheten i solljusexponeringen över solpanelarrangemanget. Denna ojämna exponering kan leda till lokal överhettning, vilket betonar vikten av precisa installationsmetoder för att förhindra bildandet av hot spots.

Skuggmaskering: En av de främsta orsakerna till hotspots på solpaneler är skuggning. När en del av panelen är skuggad kan en betydande omvänd spänningsbias utvecklas över de skuggade cellerna på grund av cellernas seriekoppling. Detta kan leda till värmesamling, temperaturökning och bildandet av hotspots. Dessutom kan skuggning minska panelens övergripande effektivitet eftersom de skuggade cellerna inte kan generera el i samma takt som resten av panelen. En annan faktor som bidrar till hotspots är ansamlingen av smuts och skräp. Smuts och damm på panelens yta kan blockera en del av det inkommande solljuset, vilket resulterar i minskad prestanda och ökade temperaturer. Skräp kan också störa panelens värmeavledning och luftflöde.

Skuggmaskering:

Extremt väder: Under varma väderförhållanden ökar den totala temperaturen på solpanelen, vilket gör områden där missmatchningar eller partiella skuggor finns mer benägna att drabbas av hot spots. Detta beror på att höga temperaturer ökar den totala temperaturen på solpanelen, vilket förvärrar sannolikheten för hot spot-effekten; i kalla miljöer kan paneler utsättas för snö- och isöverdrag eller isbildning, vilket resulterar i att delvis skuggade och missmatchade celler blir mer benägna, och den minskade solljusexponeringen kan orsaka att cellerna producerar mer värme än el; och starka vindar och vindburen sand kan samla partiklar på ytan av panelerna, vilket skapar en lokal skuggning och utlöser hot spot-effekten.

Hur undviker man Hot Spot-effekter?

Välj högpresterande solpaneler: För det första kan högeffektiva solpaneler omvandla solstrålning till elektrisk energi mer effektivt, vilket minskar energiförlusten och därmed mildrar allvaret av hot spot-effekten. För det andra har högpresterande solpaneler vanligtvis lägre temperaturkänslighet, vilket gör att de kan upprätthålla höga energiomvandlingseffektiviteter i högtemperaturmiljöer, vilket mildrar den negativa effekten av hot spot-effekten på prestanda. Därför är det viktigt att välja en solpanel med utmärkt prestanda, såsom IBC-paneler.

IBC-solpaneler minskar sannolikheten för hot spots på panelens yta, vilket förbättrar systemsäkerheten. När solpanelen är skuggad säkerställer den unika fullryggs-kontakttekniken att de positiva och negativa metallelektroderna på baksidan fortsätter att flöda ordentligt. Detta eliminerar frontmotståndet och minskar därmed möjligheten till hot spots på solpanelen och farorna förknippade med kraftverksdrift.

IBC-solpaneler som tillhandahålls av Maysun har sålts till olika europeiska länder och har fått goda recensioner! Kunder har rapporterat att de är imponerade av prestanda och tillförlitlighet hos Maysuns IBC-paneler.

IBC Serien Solpanel
IBC Serien Solpanel

Dessutom hjälper användning av solpaneler med inbyggda bypass-dioder till att undvika hot spot-effekter. Denna åtgärd förhindrar bildandet av hot spot-effekter eftersom den gör att strömmen kan passera förbi det drabbade området vid defekter eller skuggning, vilket upprätthåller systemets prestanda. Alla Maysuns solpaneler är utrustade med interna bypass-dioder.

Optimal orientering och montering av solsystemet: Att säkerställa att solmodulerna är rätt riktade och lutade på ett optimalt sätt är avgörande för att säkerställa att solens strålar är jämnt riktade mot solcellerna för att förhindra hot spot-problem. Genom att noggrant justera orienteringen och lutningsvinkeln på solmodulerna kan energiupptagningseffektiviteten hos solsystemet maximeras. En sådan optimerad design hjälper till att säkerställa att ljusenergin är jämnt fördelad över hela ytan på solcellen, undvikande av skuggmaskning för att förhindra överhettning i vissa områden och därmed förbättra systemets totala prestanda och stabilitet.

Kylning genom luftcirkulation: Hot spots uppstår inte utan anledning, utan beror på värmeuppbyggnad och kan vara resultatet av flera faktorer. Hot spot-effekter är dock mer sannolika att inträffa om luftflödet i solpanelssystemet är begränsat (t.ex. genom ett skyddande lock). För att säkerställa god systemdrift måste adekvat ventilation och luftcirkulation säkerställas för att förhindra att panelerna överhettas. Installation av effektoptimerare är en av de bästa förebyggande åtgärderna, eftersom de automatiskt minskar kraftproduktionen vid behov, vilket säkerställer stabila produktionsnivåer.

Rengör solpaneler regelbundet: Smutsiga eller dammiga paneler är mer benägna att drabbas av hot spot-effekten. Det är också nödvändigt att säkerställa att träd, löv och annat skräp inte blockerar direkt solljus från att nå solpanelerna för att säkerställa att ljusenergin används fullt ut. Genom kombinerad tillämpning av dessa metoder kan solpanelssystem effektivt förhindras från att utveckla hot spot-effekter och deras stabila och tillförlitliga prestanda kan garanteras.

Maysun Solar har sedan 2008 koncentrerat sig på att producera högkvalitativa solpaneler. Välj bland ett brett sortiment av halvskurna, MBB, IBC, HJT och skinglade solpaneler i silver, hel svart, svart ram och glas-glas finish. Dessa panelers utsökta design och superb prestanda förhöjer vilken byggnad som helst. Maysun Solar har framgångsrikt etablerat kontor, lager och långvariga allianser med ledande installatörer i flera länder! Kontakta oss gärna med eventuella frågor du kan ha om PV eller för de mest uppdaterade offertförfrågningarna på solpaneler. Vi är ivriga att hjälpa dig.

 

Du kan också läsa:

Funktionerar solpaneler på molniga dagar (Under svagt ljusförhållanden)?  28 november 2023
Kan solpaneler generera el på vintern?  14 november 2023