Rekord: vind- och solkraft kommer att vara nummer ett i EU för första gången 2022!

· Om solcellssystem

Enligt analysen i Embers rapport har ordningen för maktandelar i lugn och ro ändrats för EU som helhet under det senaste året, 2022. För första gången kommer vind- och solkraft att generera mer el än någon annan energikälla och stå för 22,3 % av den el som produceras och mer än en femtedel av den el som förbrukas i EU, långt före kol (16 %) och, för första gången, till och med mer än gas (19,9 %) och kärnkraft (21,9 %).

broken image

Rekord.

"Europa har undvikit sin värsta energikris", säger Dave Jones, chef för dataanalys på Ember, "2022-chocken har bara lett till en liten ökning av kolkraft, men har utlöst en enorm våg av stöd för förnybar energi. Farhågorna för en återhämtning av kolkraften är över". Tillväxten av förnybar energi i EU har till stor del drivits av solenergi, där solcellsproduktionen ökade med rekordhöga 39 TWh förra året, en ökning med 24 % jämfört med året innan. Ember räknar med att den växande solenergin har sparat EU minst 10 miljarder euro i gaskostnader.

Detta rekord uppnåddes främst tack vare
En minskning av vattenkraften på grund av en sällsynt torka, omfattande avbrott i kärnkraften och energikrisen till följd av det rysk-ukrainska kriget, som har lett till en betydande ökning av gaspriserna.

broken image

Tillsammans skapar dessa händelser en produktionslucka som motsvarar 7 % av Europas totala efterfrågan på el år 2022, varav cirka 83 % täcks av vind- och solkraft, utöver en minskning av efterfrågan på el under det sista kvartalet 2022 (besparingar i elförbrukningen).
Ett 20-tal EU-länder sätter nya rekord för solcellsproduktion under 2022! Nederländerna ligger på första plats med ett bidrag på 14 % från solceller, och för första gången i landets historia har solceller passerat kolet, följt av Spanien och Tyskland.

broken image

Framåtblick till 2023

Under de senaste åren har EU gett förnybar energi en rejäl skjuts framåt genom att investera kraftigt i vind- och solprojekt. Investeringarna har redan gett resultat, eftersom solenergin ökar även under 2021, med 25,9 miljoner kW ny solcellskapacitet installerad i EU:s 27 medlemsstater, vilket är en ökning med 34 % jämfört med 2020 och slår också EU:s rekord för nya solcellsinstallationer under det senaste decenniet.

Som förnybara energikällor är vind- och solenergi inte bara bra för miljön utan också ekonomiskt fördelaktiga. I takt med att tekniska framsteg och stordriftsfördelar förverkligas fortsätter kostnaderna för vind- och solenergi att sjunka, vilket innebär att övergången till förnybar energi blir allt mer överkomlig för både konsumenter och företag.Maysun Solar har tagit fram en guide för att köpa solcellspaneler för alla.

broken image

Förutom de ekonomiska fördelarna bidrar den ökade användningen av förnybar energi till att minska EU:s beroende av importerad energi, förbättra energitryggheten och minska regionens exponering för volatila energipriser. EU:s rekordstora övergång till vind- och solenergi är ett starkt exempel för andra länder att följa.
Att vind- och solenergi ska bli EU:s viktigaste elkälla år 2022 är en enorm milstolpe inom sektorn för förnybar energi och ett tecken på den växande trenden mot renare och grönare energi.

broken image

Som tillverkare av solcellsmoduler med 14 års erfarenhet är Maysun Solar redo att samarbeta med dig för att hjälpa till med energiomställningen. Kontakta oss för att öppna dörren till grön energi.