IBC-solmoduler jämfört med bifaciala glas-glas solmoduler: Vilka är mer lämpade för vinter eller svagt ljus?

· Industri nyheter

Innehållsförteckning

 1. Inledning
 2. Introduktion av komponenter och tekniska principer
 3. Uppsättning och metodik för testmiljö
 4. Testprocess och jämförelse av prestanda
 5. Design och estetiska överväganden
 6. Rekommendationer
 7. Slutsats

Introduktion

Eftersom efterfrågan på förnybar energi fortsätter att skjuta i höjden, har framsteg inom solteknik breddat spektrumet av komponentval som står till vårt förfogande. Bland dessa har IBC (Interdigitated Back Contact) fullsvarta solmoduler fått särskild uppmärksamhet på grund av deras överlägsna prestanda och lämplighet för specifika tillämpningar. Detta är särskilt sant under vintern eller under svaga ljusförhållanden, där valet av rätt solmodul är avgörande för att optimera det totala systemets prestanda. Denna artikel syftar till att djupdyka i den jämförande prestandan för dessa två typer av moduler – IBC fullsvart och bifacial glas-glas – under vinter- och svagljusförhållanden, och tillhandahåller en serie tester från verkliga förhållanden för att erbjuda en solid grund för din beslutsprocess.

I detta sammanhang har solenergiexperten M1Molter från Tyskland genomfört en omfattande jämförelse och analys av Maysun Solars 430W IBC fullsvarta moduler mot liknande betygsatta bifaciala glas-glasmoduler. Det primära målet med denna analys är att avslöja prestandaskillnaderna mellan dessa två avancerade teknologiska lösningar under vinter- eller svagljusförhållanden, för att därigenom hjälpa användare att göra mer informerade val bland en mängd alternativ.

Modulintroduktion och tekniska principer

IBC Fullsvarta Moduler

IBC (Interdigitated Back Contact)-tekniken placerar alla elektriska kontakter på solmodulens baksida, vilket effektivt eliminerar elektroder på framsidan. Denna design minimerar ljusskuggning och maximerar ytan som är tillgänglig för ljusupptagning. Användningen av en bakre kontaktstruktur förbättrar modulens förmåga att absorbera mer ljus, vilket avsevärt förbättrar den fotovoltaiska omvandlingseffektiviteten. Även om IBC fullsvarta moduler är utformade med ett enda glasskikt, erbjuds de med en 25-års garanti, vilket återspeglar tillverkarens förtroende för deras hållbarhet och bestående prestanda.

Bifaciala Glas-Glas Moduler

Bifaciala glas-glas moduler har en dubbellagers glasinkapslingsteknologi, med solceller inklämda mellan två lager av höghållfast, högtransparens glas. Denna arrangemang erbjuder inte bara extra skydd, vilket förlänger modulens livslängd, utan också ökar dess motståndskraft mot miljöfaktorer. Viktigt är att dessa moduler kan generera elektricitet från både fram- och baksidan, vilket möjliggör ljusinsamling och energiomvandling från båda riktningarna. Denna egenskap förbättrar avsevärt modulens energiinsamlingsförmåga, särskilt i mindre än idealiska ljusförhållanden, där förmågan att utnyttja diffust och reflekterat ljus kan leda till ökad kraftutgång. Jämfört med IBC fullsvarta moduler, kommer bifaciala glas-glas moduler vanligtvis med en längre garantiperiod på upp till 30 år.

Testmiljöuppställning

Denna testning utfördes under simulerade vinterljusförhållanden, inklusive fullt solljus och molniga scenarier utan direkt solljus. Målet var att omfattande utvärdera modulernas prestanda under varierande väderförhållanden. Genom detta tillvägagångssätt säkerställdes tillhandahållandet av en rättvis och korrekt jämförelsestandard, vilket hjälper användare att göra mer informerade val bland ett brett utbud av solmoduler.

Testmetodik

Vårt test genomfördes med hjälp av strikta vetenskapliga metoder, som inkluderade:

 1. Installation av båda typerna av moduler under identiska förhållanden och orienteringar.
 2. Användning av precisa mätverktyg för att registrera realtidskraftutdata och kumulativ elproduktion.
 3. Övervakning av miljöförhållanden under testperioden, såsom ljusintensitet och temperatur.
broken image

(Experimentatören använde en bärbar kraftstation för att mäta och registrera solpanelernas prestanda under olika förhållanden, inklusive den genererade effekten (i watt) och den totala energiproduktionen (i kilowattimmar).)

Testprocess

Inledande Test (Under Fulla Solljusförhållanden på Vintern)

430W Bifacialt Glas-Glas Solmodul: Under full solljusexponering indikerade det inledande testet att den stabila uteffekten för 430W bifacialt glas-glas solmodul var 283 watt, med en topp som nådde 315 watt.

Inledande Test (Under Fulla Solljusförhållanden på Vintern)

430W IBC Fullsvart Solmodul: I kontrast visade 430W IBC fullsvart solmodul något högre uteffekt under samma förhållanden, stabiliserades runt 310 watt, med toppen också nående 310 watt.

430W IBC Fullsvart Solmodul

Långtidstestning (Över två veckor, inklusive ogynnsamma väderförhållanden)

Under långtidstestningen som genomfördes under ogynnsamma väderförhållanden blev prestandaskillnaderna mellan 430W IBC fullsvart solmodul och 430W bifacialt glas-glas solmodul mer uttalade.

430W IBC Fullsvart Solmodul: Under ungefär 10 dagars testning genererade 430W IBC fullsvart solmodul 2,6 kilowattimmar (kWh) elektricitet.

430W Bifacialt Glas-Glas Solmodul: Under samma period producerade 430W bifacialt glas-glas solmodul 2,16 kilowattimmar (kWh) elektricitet.

Prestandajämförelse

Jämförelse av Effektutgång Under Fulla Solljusförhållanden på Vintern

Under fulla solljusförhållanden på vintern producerade Maysun Solars IBC fullsvarta modul konsekvent en uteffekt på 310 watt, med en toppkraft också vid 310 watt. I kontrast, under samma förhållanden, var den stabila uteffekten från det bifaciala glas-glas modul endast 283 watt, med en toppkraft på 315 watt. Denna data visar tydligt prestandafördelen med IBC fullsvart modul över det bifaciala glas-glas modul under svagt ljusförhållanden.

Långsiktig Jämförelse av Effektutgång och Elproduktion (Över Två Veckor, Inklusive Svagt Ljusförhållanden)

Baserat på testresultaten genererade 430W IBC fullsvart solmodul 2,6 kilowattimmar (kWh) elektricitet över en period av ungefär två veckor (inklusive vinterns svagt ljusförhållanden), medan 430W bifacialt glas-glas solmodul producerade 2,16 kilowattimmar (kWh) elektricitet. 430W IBC fullsvart solmodul genererade ungefär 20% mer elektricitet än 430W bifacialt glas-glas solmodul. Detta indikerar att 430W IBC fullsvart solmodul presterar bättre under svagt ljusförhållanden.

Långsiktig Jämförelse av Effektutgång och Elproduktion (Över Två Veckor, Inklusive Svagt Ljusförhållanden)

På en specifik testdag (runt den 16:e december) nådde toppkraftutgången för 430W IBC fullsvart solmodul 117 watt, medan toppkraftutgången för 430W bifacialt glas-glas solmodul var 100 watt. Detta bekräftar ytterligare prestandafördelen för 430W IBC fullsvart solmodul under svagt ljusförhållanden, och visar en förbättring på 17% i jämförelse.

430W bifacialt glas-glas solmodul

Dessa data illustrerar tydligt prestandajämförelsen mellan de två typerna av solmoduler under olika testförhållanden. IBC fullsvarta modulen visade högre effektutgång och energiproduktion i nästan alla testscenarier, särskilt under svagt ljusförhållanden, vilket framhäver dess fördelar i effektivitet och tillämpbarhet.

Design och Estetisk Attraktion

Elegant Fullsvart Design: Den helt svarta designen förbättrar inte bara den estetiska attraktionen utan gör också att solpanelerna smälter in mer harmoniskt på tak eller i andra installationsmiljöer, vilket erbjuder en mer enhetlig och elegant utseende till strukturer. Detta aspekt är särskilt viktigt för användare som värderar arkitektonisk estetik högt.

Ökad Fotovoltaisk Omvandlingseffektivitet: Utöver dess betydande estetiska attraktion minskar användningen av en design utan samlingsräls potentiell skuggning på panelens yta. Traditionella metalbanddesigner kan blockera en del av ljuset, medan en design utan samlingsräls minimerar denna skuggning och ökar det ljusmottagande området med 2,5%, vilket effektivt ökar den fotovoltaiska omvandlingseffektiviteten.

Ingen Bländningsförorening: Solpaneler tillverkade utan lödprocesser säkerställer en ljusreflektionsgrad på endast 1,7%, vilket avsevärt minskar potentialen för bländningsförorening som kan påverka miljön och närboende. Denna design fokuserar inte bara på prestandaoptimering utan återspeglar också ett åtagande om miljöskydd.

En Perfekt Blandning av Prestanda och Estetik: Maysun Solars IBC fullsvarta moduler visar en perfekt kombination av prestanda och estetisk attraktion. De utmärker sig under svagt ljusförhållanden, ger högre energiproduktion än traditionella solpaneler, och deras moderna design tillför extra visuell attraktion till solenergilösningar.

Överlägsen Prestanda under Svagt Ljus: Produkten presterar exceptionellt bra i miljöer med svagt ljus, vilket gör den särskilt lämplig för Europas solförhållanden med låg strålning. Över en 10-dagarsperiod på vintern var dess elproduktion ungefär 20% högre än den för TOPCON-moduler, vilket erbjuder högsta kostnadseffektivitet och ytterligare fördelar.

Rekommendationer

När du väljer solmoduler som är lämpliga för vinter eller svaga ljusförhållanden är det viktigt att ta hänsyn till flera faktorer, inklusive prestanda, kostnad, estetik och långsiktiga fördelar. Baserat på vår jämförande analys och tester, här är några rekommendationer:

 1. Maximera Energiinsamling: För de som befinner sig i områden med mindre solljus eller frekventa molniga och regniga väderförhållanden är IBC fullsvarta moduler ett idealiskt val på grund av deras utmärkta prestanda under svagt ljus. Dessa moduler kan fånga mer ljus under otillräckliga ljusförhållanden och tillhandahåller högre fotovoltaisk omvandlingseffektivitet.
 2. Prioritera Effektivitet: Med tanke på de betydande prestandafördelarna med IBC fullsvarta moduler som visats i tester, särskilt när det gäller realtids effektutgång och långsiktig elproduktion, kan valet av denna typ av modul säkerställa att ditt system förblir effektivt även under mindre än ideala ljusförhållanden.
 3. Överväga Avkastning på Investering: Även om den initiala investeringen i IBC fullsvarta moduler kan vara högre än traditionella solenergilösningar, innebär deras effektivitet och långsiktiga stabilitet snabbare återbetalning och högre långsiktiga avkastningar, vilket gör IBC-moduler till ett kostnadseffektivt val.
 4. Kombination av Estetik och Prestanda: Designen av IBC fullsvarta moduler är inte bara framstående i prestanda utan erbjuder också en modern och harmonisk estetisk effekt för tak eller installationsplatser. Detta är en tillagd fördel för användare som söker både praktiska och estetiskt tilltalande solenergilösningar.
 5. Hållbart Val: Att välja IBC fullsvarta moduler är också en investering i hållbarhet. Dessa effektiva moduler kan minska beroendet av fossila bränslen och utsläpp av växthusgaser under deras livstid, vilket bidrar till energiövergången.

Slutsats

För de som eftersträvar högpresterande solenergilösningar utan att kompromissa med arkitektonisk skönhet erbjuder Maysun Solars IBC fullsvarta moduler ett idealiskt val. Dessa moduler är inte bara effektiva utan också vackert designade, perfekt i linje med den växande samtida marknadsfokusen på hållbarhet och estetik. De erbjuder en miljövänlig och visuellt tilltalande energilösning för moderna byggnader. Å andra sidan, för de som föredrar en längre garantiperiod och är villiga att justera sina estetiska förväntningar något, är bifaciala glas-glas moduler också värda att överväga. Även om detta kan innebära vissa kompromisser i utseende, säkerställer den upp till 30 års garantiperiod som de erbjuder långsiktigt värde och tillförlitlighet för investeringen. Oavsett om man väljer avancerad teknik med IBC fullsvarta moduler eller den hållbara motståndskraften hos bifaciala moduler erbjuder marknaden solenergilösningar för att möta olika behov och preferenser.

Referens:

https://www.youtube.com/watch?v=rsHxFM2T_s8

Rekommenderad Läsning: